logo npseo

Raport z ewaluacji problemowej - POBIERZ

Polityka prywatności serwisu www.zsmsanok.pl

 

1. Informacje ogólne.

 1. Operatorem Serwisu www.zsmsanok.pl jest Medyczna Szkoła Policealna w Sanoku
 2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
  1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
  2. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. "ciasteczka").
  3. Poprzez zapisywanie technicznych logów na poziomie serwera www, obsługiwanego przez nazwa.pl (operator hostingu prowadzi swoją stronę pod adresem http://www.nazwa.pl.
  4. Niniejsza Polityka jest dokumentem informacyjnym i nie zastępuje polityki bezpieczeństwa, prowadzonej przez Operatora Serwisu zgodnie zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.
  5. W zakresie danych, będących danymi osobowymi w świetnie przepisów o ochronie danych osobowych, administratorem danych jest Operator Serwisu.

2. Informacje w formularzach.

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
 2. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP)
 3. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.
 4. Dane podane w formularzu mogą stanowić zbiór danych osobowych, wówczas taki zbiór jest rejestrowany przez Operatora Serwisu w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 5. Jeśli dane w formularzu umożliwiają identyfikację osoby fizycznej, to osoba taka ma prawdo do wglądu, modyfikacji i żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie. Możliwe jednak, że będzie to powodowało brak dostępu do niektórych funkcji serwisu.
 6. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego.
 7. Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domen internetowych (przede wszystkim Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa j.b.r – NASK), serwisów obsługujących płatności lub też innych podmiotów, z którymi Operator Serwisu w tym zakresie współpracuje.

3. Informacja o plikach cookies.

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Pliki tego rodzaju zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu lub podmioty z nim współpracujące.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  2. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  3. w celu zapamiętania składu koszyka użytkownika w sklepie internetowym,
  4. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
  5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
  6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
  7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
  8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów, a także operatorów płatności.
  9. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics 
  10. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
  11. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/ 

4. Logi serwera.

 1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
  1. czas nadejścia zapytania,
  2. czas wysłania odpowiedzi,
  3. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
  4. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
  5. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
  6. informacje o przeglądarce użytkownika,
  7. Informacje o adresie IP.
  8. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
  9. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

5. Udostępnienie i powierzenie przetwarzania danych.

 1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
 2. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.
 3. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.
 4. W zakresie powierzenia przetwarzania danych osobowych Operator Serwisu zawarł pisemną umowę powierzenia przetwarzania danych, uregulowaną w art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych, z dostawcą usług hostingowych [wpisać swojego operatora, np. blink.pl i zalecamy zawarcie takiej umowy z operatorem]

 

 

6. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
 2. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami:
  1. Internet Explorer
  2. Chrome
  3. Safari
  4. Firefox
  5. Opera
  6. Android
  7. Safari (iOS)
  8. Windows Phone
  9. Blackberry

Informacje ze "Świata Oświaty"

SCX-4623 20160408 14194401

SCX-4623 20160408 14194401-2


1-SCX-4623 20160331 10470107-001

2-SCX-4623 20160331 10470107-003

3-SCX-4623 20160331 10470107-004

4-SCX-4623 20160331 10470107-005

Sponsorzy - podziękowania dla sponsorów.

Program nauczania w zawodzie pielęgniarki 323 [01] - kliknij tutaj żeby zobaczyć program

Plan nauczania Liceum Medyczne, zawód pielęgniarka- kliknij tutaj żeby zobaczyć program

Plan nauczania Liceum Medyczne, zawód opiekunka dziecięca- kliknij tutaj żeby zobaczyć program

Program nauczania w zawodzie położnej 323 [02] - kliknij tutaj żeby zobaczyć program


Wybrane ćwiczenia z kinezjologii edukacyjnej autor DPM - kliknij tutaj żeby pobrać dokument

O G Ł O S Z E N I E

O rozpoczęciu postępowania w trybie:
przetarg nieograniczony

I. Zamawiający:

Medyczna Szkoła Policealna im. Anny Jenke,

38-500 Sanok, ul. Konarskiego 3


Osoba upoważniona do kontaktów z oferentami :
Halina Połojko – Dyrektor, tel. (013) 46 312 42

II. Przedmiot Zamówienia:

Nazwa:

Dostawa manekinów dydaktycznych, tworzących dwa pełne systemy do nauki BLS I ALS

do  Medycznej Szkoły Policealnej im. Anny Jenke, w Sanoku, ul. Konarskiego 3

Określenie przedmiotu zamówienia:

Zakup manekinów dydaktycznych, tworzących dwa pełne systemy do nauki podstaw resuscytacji krążeniowo – oddechowej, wraz z nauką defibrylacji półautomatycznej oraz zaawansowanej resuscytacji krążeniowo – oddechowej, z możliwością pełnej intubacji

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

III. Przekazanie SIWZ

Formularz zawierający Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać

w siedzibie Zamawiającego w Sekretariacie, lub pobrać ze strony internetowej: SIWZ

IV. Termin wykonania zamówienia:

Wymagany termin wykonania zamówienia: data zakończenia: 2006-10-30
V. Warunki udziału w postępowaniu:

W przetargu mogą wziąć udział oferenci niewykluczeni na podstawie art. 24, spełniający wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w ustawie Prawo zamówień publicznych.

VI. Wadium:

Nie jest wymagane.

VII. Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:

Cena (koszt) – 100 %

Oferty nie podlegające odrzuceniu będą oceniane według wzoru:
(Cn : Cb) x 100, gdzie:
Cn – najniższa oferowana cena spośród nie odrzuconych ofert,
Cb – cena oferty badanej
Oferta w całości spełniająca wymogi specyfikacji i mająca najniższą ceną ofertową otrzyma 100 punktów i będzie dla zamawiającego ofertą najkorzystniejszą.

VIII. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać siedzibie Zamawiającego, Sekretariat do dnia 2006-10-11

do godz. 11:00.

IX. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Publiczne otwarcie ofert przez komisję przetargową nastąpi

w dniu 11-10-2006 r. o godz. 12:00 w gabinecie Dyrektora Szkoły w siedzibie Zamawiającego.

X. Termin związania ofertą:

Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni kalendarzowych licząc od upływu terminu składania ofert.

XI. Informacje dodatkowe:

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej,

Zamawiający nie ustanowienia dynamicznego systemu zakupów,

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Niespełnienie jakiegokolwiek parametru granicznego spowoduje odrzucenie oferty.


Sanok,  11 październik  2006r.

OGŁOSZENIE

WYNIKI PRZETARGU

ZŁOŻONO OFERT: JEDNA (1)

ODRZUCONO OFERT: 0

WYBRANO OFERTĘ FIRMY:

LMP  Sp. z o.o

Ul. Kolista 25

40-486 KATOWICE

ZA   KWOTĘ : 39.375,00/netto


O G Ł O S Z E N I E

o rozpoczęciu postępowania w trybie:
przetarg nieograniczony

I. Zamawiający:

Medyczna Szkoła Policealna im. Anny Jenke,

38-500 Sanok, ul. Konarskiego 3

Osoba upoważniona do kontaktów z oferentami :
Halina Połojko – Dyrektor, tel. (013) 46 312 42

II. Przedmiot Zamówienia:

Nazwa:

Remont kotłowni w budynku Medycznej Szkoły Policealnej im. Anny Jenke,

w Sanoku, ul. Konarskiego 3

Określenie przedmiotu zamówienia:

1. Roboty budowlane przy pomieszczeniu kotłowni – 45210000-2

2. Instalowanie kotłów – 45331110-0

3. Kładzenie i wykładanie podłóg – 45432100-5

4. Wymiana okien z tworzyw sztucznych – 45421125-6

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

III. Przekazanie SIWZ

Formularz zawierający Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać

w siedzibie Zamawiającego w Sekretariacie, lub pobrać  SIWZ

IV. Termin wykonania zamówienia:

Wymagany termin wykonania zamówienia: data zakończenia: 2006-09-30

V. Warunki udziału w postępowaniu:

W przetargu mogą wziąć udział oferenci niewykluczeni na podstawie art. 24, spełniający wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w ustawie Prawo zamówien publicznych.

VI Wadium:

Nie jest wymagane.

VII. Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:

Cena (koszt) – 100 %

Oferty nie podlegajace odrzuceniu beda oceniane wedlug wzoru:
(Cn : Cb) x 100, gdzie:
Cn – najnizsza oferowana cena sposród nie odrzuconych ofert,
Cb – cena oferty badanej
Oferta w calosci spelniajaca wymogi specyfikacji i majaca najnizsza cene ofertowa otrzyma 100 punktów i bedzie dla zamawiajacego oferta najkorzystniejsza.

VIII. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać siedzibie Zamawiającego, Sekretariat do dnia 2006-07-24

do godz. 11:00.

IX. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Publiczne otwarcie ofert przez komisję przetargową nastąpi

w dniu 24-07-2006 r. o godz. 12:00 w gabinecie Dyrektora Szkoły w siedzibie Zamawiającego.

X. Termin związania ofertą:

Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni kalendarzowych licząc od upływu terminu składania ofert.

XI. Informacje dodatkowe:

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej,

Zamawiający nie ustanowienia dynamicznego systemu zakupów,

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowaniem aukcji elektronicznej.

XII Kosztorys uproszczony

Kosztorys uproszczony można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w Sekretariacie, lub pobrać (KOSZTORYS UPROSZCZONY)

 

Sanok 2006-07-12


OGŁOSZENIE

WYNIKI PRZETARGU

ZŁOŻONO OFERT: DWIE (2)

ODRZUCONO OFERT: 0

WYBRANO  OFERTĘ FIRMY:

FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA

"HAWIS" S.C.

TARGOWISKA ul. J. Pawła II 62

38-430 MIEJSCE PISATOWE

ZA KWOTĘ: 112.626.69/netto

Sanok, 01 sierpnia 2006r.

Nasze bezpieczeństwo

 1. Procedury postępowania MSP SANOK -> pobierz dokument
 2. Ustawa o zarządzaniu kryzysowym -> pobierz dokument
 3. Bezpieczeństwo w miejscach zamieszkania i miejscach publicznych -> pobierz dokument
 4. Jak być bezpiecznym w Internecie -> pobierz dokument
 5. Zasady ewakuacji osób podczas pożaru -> pobierz dokument
 6. Poradnik pierwszej pomocy przedmedycznej -> pobierz dokument
 7. Sytuacje kryzysowe - sposoby postępowania -> pobierz dokument
 8. Psychologiczne aspekty zarządzania kryzysem w szkole -> pobierz dokument
 9. Podstawowe zasady ewakuacji -> pobierz dokument
 10. Stres ezgaminacyjny -> pobierz dokument
 11. Sygnały alarmowe -> pobierz dokument
 12. Zasady postępowania z przesyłkami niewiadomego pochodzenia -> pobierz dokument
 13. Rodzaje stopni alarmowych oraz warunki ich wprowadzenia -> pobierz dokument
 14. Stopnie alarmowe i stopnie alarmowe crp -> pobierz dokument

 

  pobierz dokument
 1. Sytuacje kryzysowe - sposoby postępowania ->
   

MSCKZiU

   
© MSCKZiU SANOK