Dnia 8 października 2010 w Krośnie odbyła się wojewódzka narada nt „Współpracy Państwowej Inspekcji Sanitarnej z administracją rządową i samorządową oraz dobrych praktyk w realizacji zadań z zakresu profilaktyki HIV/AIDS i narkomanii”. Konferencja przebiegała w kilku etapach i obejmowała zakresem tematycznym samorządy powiatów: sanocki, krośnieński, leski, jasielski, bieszczadzki. Część teoretyczną przygotowała WSSE w Rzeszowie i wykład wprowadzający dot. „Sytuacji epidemiologicznej zakażeń HIV i choroby AIDS w świecie, w Polsce i w województwie podkarpackim”. Następnie rezultaty i efekty podejmowanych działań w w/w zakresie prezentowali Powiatowi Inspektorzy Sanitarni i samorządowcy/Sanocki SANEPID dostąpił zaszczytu dzielenia się swoimi dokonaniami/. Merytoryczną realizację zadań z zakresu profilaktyki HIV/AIDS w powiecie sanockim omówił Stanisław Kwolek - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, a tzw. dobre praktyki w realizacji programu zaprezentowała Halina Połojko dyrektor Medycznej Szkoły Policealnej w Sanoku,w której program profilaktyki HIV/AIDS realizowany jest od 1988r. Przygotowana przez MSP prezentacja tzw”Dni Szczególnej Troski o Zdrowie” obejmowała: warsztaty, happeningi ,mitingi, konkursy, turnieje, pokazy, teatrzyki oraz krótkie scenki edukacyjne. Aktywne- sprawdzone latami, metody i formy zawsze trafiały na dobry grunt ; angażowały dzieci, młodzież i nauczycieli z różnych szkół /czasami z całego podkarpacia / Zaproponowane przez „Medyk” działania profilaktyczne i kampanie informacyjne były wspierane organizacyjnie przez różne służby /min.policję,straż / a także instytucje i organizacje pożytku publicznego. Na przestrzeni tych lat wymowna była zawsze; hojność sponsorów np. ”za wiedzę o AIDS Sylwia jedzie do Grecji” i szeroka współpraca z wieloma podmiotami ,zawsze w trosce o naszą młodzież. Duża liczba uczestników, wielosektorowość współpracy i różnorodność zaproponowanych przez MSP działań profilaktycznych kilkakrotnie doceniono w Ogólnopolskich Konkursach/IIm za plakat, III i V m w zakresie -  Programy profilaktyczne HIV/AIDS/.

Prezentację programu zakończyła Petycja Młodzieży solidaryzującej się z chorymi na AIDS.

 

   

MSCKZiU

   

KLAUZULA INFORMACYJNA
do przetwarzania danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informuję Pana/Panią, że:

Administratorem Danych jest:

Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sanoku

38-500 Sanok
ul. Konarskiego 3
tel. 134631242

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych oraz udostępnia jego dane kontaktowe:

 tel. 134631242 wew. 24
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dane będą przetwarzane w celu:

Procesu dydaktyczno - wychowawczego

Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest:

udzielona zgoda na przetwarzanie danych realizacja obowiązku prawnego wynikającego z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.

Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 i 1000)

Informacja o przekazywaniu danych do innych podmiotów:

Dane nie będą przekazywane innym podmiotom niewymienionym 
w przepisach prawa.

Okres przechowywania danych:

Dane będą przechowywane do końca procesu kształcenia

Ma Pani/Pan prawo do:

- prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (*jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

- prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

Podane dane są:

wymogiem ustawy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

© MSCKZiU SANOK