Sesja letnia 2010

Etap pisemny: 21.06.2010 godz. 12:00 do 14.00 sala G budynek LO, kierunki: OM, AON, OŚ, OD, TZ, ODPS, RM, TM

Etap praktyczny:

22.06.2010 budynek MSP ul. Konarskiego 3,

kierunki: AON, ODPS sala 3 godz. 9.00 do 12.00,
             OŚ sala 2 godz. 9.00 do 12.00 budynek MSP
             RM sala 6 - zmiana I godz. 9.00 do 13.00, zmiana II godz. 15.00 do 19.00

23.06.2010 budynek MSP ul. Konarskiego 3,

kierunki: TZ sala 2, OD sala 3 godz. 9.00 do 13.00
            TM sala G godz. 9.00 do 13.00
            RM sala 6 - zmiana I godz. 9.00 do 13.00, zmiana II godz. 15.00 do 19.00

24.06.2010 budynek MSP ul. Konarskiego 3,

kierunki: RM sala 6 - zmiana I godz. 9.00 do 13.00,

12,13.07.2010 budynek MSP ul. Konarskiego 3,

kierunek: OM sala 2 zamiana I godz. 9.00 do 13.00, zamiana II godz. 15.00 do 19.00

Dyplomy z Egzaminu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe wydawane będą od 28.08.2010.

   

MSCKZiU

   

KLAUZULA INFORMACYJNA
do przetwarzania danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informuję Pana/Panią, że:

Administratorem Danych jest:

Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sanoku

38-500 Sanok
ul. Konarskiego 3
tel. 134631242

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych oraz udostępnia jego dane kontaktowe:

 tel. 134631242 wew. 24
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dane będą przetwarzane w celu:

Procesu dydaktyczno - wychowawczego

Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest:

udzielona zgoda na przetwarzanie danych realizacja obowiązku prawnego wynikającego z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.

Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 i 1000)

Informacja o przekazywaniu danych do innych podmiotów:

Dane nie będą przekazywane innym podmiotom niewymienionym 
w przepisach prawa.

Okres przechowywania danych:

Dane będą przechowywane do końca procesu kształcenia

Ma Pani/Pan prawo do:

- prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (*jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

- prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

Podane dane są:

wymogiem ustawy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

© MSCKZiU SANOK