21Również w dniu 14 grudnia odbyło się szkolenie dla słuchaczy i nauczycieli na temat: „Znam zagrożenia, jestem czysty”. Zajęcia dotyczyły bardzo poważnego, choć często bagatelizowanego i trudnego do rozpoznania nałogu: od alkoholu, papierosów, dopalaczy, Internetu. Dowiedzieliśmy się, że są to uzależnienia równie groźne jak inne i niosą ze sobą wiele poważnych konsekwencji – zarówno dla zdrowia fizycznego i psychicznego.

   

MSCKZiU

   
© MSCKZiU SANOK