1W dniu 14 grudnia odbyło się podsumowanie szkolnego konkursu na temat profilaktyki HIV/AIDS oraz przeciwdziałaniu palenia papierosów. Delegacje wszystkich klas wygłosiły prezentacje słowne, taneczne i multimedialne. Następnie zgromadzone Jury ogłosiło werdykt.

W kategorii - Profilaktyka antynikotynowa:

1) Technik farmaceutyczny  - 30 pkt

I Technik tarmaceutyczny - 30 pkt

2) I Technik usług kosmetycznych - 26 pkt

3) I Technik elktroradiolog - 22 pkt

W kategorii - Profilaktyka HIV/AIDS

1) II Opiekunka Dziecięca -26 pkt

   II Technik usług kosmetycznych -  26 pkt

2) Technik elektroniki i informatyki medycznej - 23 pkt

3) I Aststeny osoby niepełnosprawnej - 21 pkt

Serdecznie gratulujemy i dziękujemy za poświęcony czas.

   

MSCKZiU

   
© MSCKZiU SANOK