image004

W ramach cotygodniowych zajęć koła terapeutyczno  – sportowego słuchacze naszej szkoły z kierunków Technik masażysta oraz Technik usług kosmetycznych udali się na zajęcia rewalidacyjne na łyżwy z uczniami SOSW w Sanoku. Zadaniem słuchaczy była opieka, pomoc i asekuracja uczniów w poruszaniu się na lodowisku. W trakcie zajęć realizowano  szereg gier i zabaw mających za zadanie doskonalenie ćwiczeń równoważnych. Ważnym elementem zajęć było także kształtowanie prozdrowotnych nawyków wśród słuchaczy i uczniów, poprzez promocję aktywności fizycznej, jakim jest łyżwiarstwo. 

 

   

MSCKZiU

   
© MSCKZiU SANOK