3majW pierwszym tygodniu maja w naszej szkole odbył się apel poświęcony Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Słuchacze kierunków Technik elektroniki i informatyki medycznej pod opieką wychowawców przygotowali pokaz multimedialny, by uzmysłowić wszystkim słuchaczom, jak ważną rolę i znaczenie mają słowa: Konstytucja, Ojczyzna i Patriotyzm. W pokazie zaprezentowano najważniejsze wydarzenia związane z obradami Sejmu Wielkiego i Konstytucją 3-Maja. Patriotyczne apele rocznicowe są w naszej szkole tradycją. Dzięki takim uroczystościom dyrekcja szkoły, grono pedagogiczne oraz słuchacze dążą do kształtowania postaw patriotycznych, wychowania w polskości oraz przygotowania do życia w demokratycznym państwie.

   

MSCKZiU

   
© MSCKZiU SANOK