Szkolna Komisja pod przewodnictwem Haliny Połojko - Dyrektora MSCKZiU w Sanoku oceniła plakaty nadesłane na konkurs „TOLERANCJA-HIV nie WYBIERA”. Komisja po wnikliwej analizie nie przyznała miejsc punktowanych, a jedynie dwa szkolne wyróżnienia, dla Ewy Baran –słuchaczki II roku Technika Elektroniki i Informatyki Medycznej, oraz dla II rocznika Opiekunek Dziecięcych za pracę zbiorową.

   

MSCKZiU

   
© MSCKZiU SANOK