DSCN9671W dniach 20 i 21 września w Areszcie Śledczym w Sanoku nauczyciele naszej szkoły (E. Dyrkacz-Kulikowska, K. Lipka i M. Kondyjowski) przeprowadzili szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych aresztu oraz skazanych odbywających kary. Na szkoleniu omówiono i przećwiczono m.in. udzielanie pierwszej pomocy w przypadku zatrzymania krążenia, techniki zaopatrywania ran oraz udzielania pomocy w przypadku z zadławienia.

 

   

MSCKZiU

   
© MSCKZiU SANOK