Ciszą cmentarną ukołysani
z dala od życia i znoju,
dobiwszy wreszcie cichej przystani,
w pokoju. 
   

MSCKZiU

   
© MSCKZiU SANOK