55 strona

 

 

Medyczna Szkoła Policealna
im. Anny Jenke
        w Sanoku
ul. Konarskiego 3
tel. 134631242
www.zsmsanok.pl

 

 


Zaproszenie

Dyrekcja, Nauczyciele i Słuchacze

Medycznej Szkoły   im. Anny Jenke

w Sanoku serdecznie

Z A P R A S Z A J Ą

Na Uroczyste Ślubowanie Klas Pierwszych z okazji Jubileuszu 55-lecia,

które odbędzie się dnia

24 listopada 2017 r.

Program uroczystości;

   23.11.2017r   g.18:00-Jubileuszowa Msza Święta w Kościele Przemienienia
                           Pańskiego (Fara) w Sanoku,

   24.11.2017r   g.12:00-Uroczyste Spotkanie Jubileuszowe w „Szkole 
                           Muzycznej” Sanok ul. Podgórze 25

               - Ślubowanie klas pierwszych z okazji Jubileuszu 55-lecia,

               -  Powitanie gości,

               - Wystąpienia okolicznościowe,

               - Występ artystyczny ,

               - Klasowe spotkania integracyjne--spomnienia, wspomnienia……

*prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do dnia 22 listopada pod nr. tel. 13 4631242
* organizacja spotkań klasowych z inicjatywy Absolwentów zgłaszać pod nr. tel. 601 141 581 lub 601 235 605

   

MSCKZiU

   

KLAUZULA INFORMACYJNA
do przetwarzania danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informuję Pana/Panią, że:

Administratorem Danych jest:

Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sanoku

38-500 Sanok
ul. Konarskiego 3
tel. 134631242

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych oraz udostępnia jego dane kontaktowe:

 tel. 134631242 wew. 24
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dane będą przetwarzane w celu:

Procesu dydaktyczno - wychowawczego

Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest:

udzielona zgoda na przetwarzanie danych realizacja obowiązku prawnego wynikającego z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.

Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 i 1000)

Informacja o przekazywaniu danych do innych podmiotów:

Dane nie będą przekazywane innym podmiotom niewymienionym 
w przepisach prawa.

Okres przechowywania danych:

Dane będą przechowywane do końca procesu kształcenia

Ma Pani/Pan prawo do:

- prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (*jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

- prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

Podane dane są:

wymogiem ustawy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

© MSCKZiU SANOK