022 DSC 0062 Rok 2017 , to rok szczególny dla całej społeczności Medycznej Szkoły im.Anny Jenke w Sanoku. W tym roku bowiem, mija 55 lat od momentu gdy pierwsi uczniowie przekroczyli jej mury oraz 15 lat od historycznej uroczystości nadania Szkole imienia Anny Jenke i własnego sztandaru.

Świętowanie rozpoczęło się 23 listopada w czwartek , od Mszy Św. w Kościele pw. Przemienienia Pańskiego w Sanoku. Natomiast uroczystości w dniu 24 listopada w Sali Koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej rozpoczęło uroczyste Ślubowanie, które miało wymiar symboliczny i bardzo podniosły /15 ślubowanie na sztandar wg. ceremoniału przyjętego po nadaniu im. Anny Jenke.

Przybyłych zaproszonych Gości przywitała dyrektor szkoły Halina Połojko oraz Samorząd Słuchaczy. Wśród nich byli przedstawiciele :

Urzędu Marszałkowskiego, Kuratorium Oświaty , Urzędu Miasta, Starostwa Powiatowego, zaprzyjaźnionych szkół i placówek z terenu miasta Sanoka, innych szkół medycznych oraz placówek podległych Samorządowi Województwa Podkarpackiego, szkół noszących imię Anny Jenke, szkół

i placówek współpracujących w zakresie praktycznej nauki zawodu , przedstawiciele Towarzystw,   na czele z Towarzystwem Przyjaciół Anny Jenke, Stowarzyszeń i Fundacji oraz sponsorów. Jak na tak uroczysty Jubileusz przypadło nie zabrakło również emerytowanych dyrektorów i zasłużonych nauczycieli, absolwentów, uczniów, słuchaczy i wszystkich obecnych pracowników szkoły.

Uroczystego wprowadzenia sztandaru dokonała pierwsza absolwentka szkoły, a zarazem emerytowana nauczycielka Pani Władysława Jasik/ z d. W. Farajewicz. Całość ceremoniału poprowadziła dyrektor szkoły wraz z nauczycielem P.Maciejem Kondyjowskim, natomiast Uroczyste Ślubowanie na Sztandar złożyli wybrani przedstawiciele klas pierwszych ze wszystkich kierunków kształcenia.

W części oficjalnej Pani Dyrektor wygłosiła również referat okolicznościowy, który zawierał historię i misję szkoły, jej działalność w środowisku, a zebrani mieli okazję obejrzeć prezentację przedstawiającą zmiany zachodzące w szkole na przestrzeni 55 lat.

Następnie głos zabrał Burmistrz Sanoka Pan Tadeusz Pióro, który składając gratulacje i życzenia, docenił wysiłek szkoły włożony w przygotowanie wykwalifikowanych przyszłych pracowników zawodów medyczno- społecznych .

W pełnym ciepłych słów przemówieniu Pani Maria Kurowska , Wicemarszałek woj. Podkarpackiego pogratulowała pięćdziesięciopięciolatce jubileuszu, zwracając uwagę na doskonałe połączenie jej tradycji z nowoczesną edukacją medyczną.

Z przemiłymi słowami skierowanymi do młodzieży, absolwentów, nauczycieli, kadry kierowniczej, byłych i obecnych pracowników Szkoły zwrócił się Pan Stanisław Fundakowski Wicekurator Oświaty, przekazując również życzenia i gratulacje od Pani Małgorzaty Rauch Podkarpackiego Kuratora Oświaty w Rzeszowie. Wzruszające i bardzo osobiste życzenia na ręce Haliny Połojko przekazała Pani Renata Michalska przewodnicząca ORPiP w Krośnie, była Absolwentka Sanockiego Medyka. Piękne życzenia, podkreślające symbolikę spotkania oraz słowa klucze i cytaty z Programu Wychowawczego Anny Jenke wypowiadali: przedstawiciele TPAJ z Siostrą dr Bernadetą Lipian, Ks Prałat Andrzej Skiba i Ks Artur Janiec Dyrektor Caritas Archidiecezji Przemyskiej.

Nie zabrakło również słów podziękowań, pięknych grawertonów, kwiatów i pamiątek okolicznościowych złożonych na ręce Pani Dyrektor od zaprzyjaźnionych szkół, placówek ,instytucji, sponsorów oraz absolwentów, uczniów i słuchaczy. Listy i gratulacje napłynęły również od Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Posłów na Sejm.

Nie zabrakło też słów podziękowań złożonych na ręce pani dyrektor od absolwentów i uczniów.

Po kolejnych wystąpieniach, gratulacjach i życzeniach dostojnych Gości nadszedł czas na część artystyczną , dedykowaną aktualnym i emerytowanym pracownikom, uczniom, słuchaczom, absolwentom i wszystkim przyjaciołom szkoły.

             Liryczny program słowno-muzyczny wykonany przez szkolny chór „Congrazia” i zespół międzyszkolny złożony z naszych słuchaczy i uczniów I LO im.KEN przygotowały Panie Grażyna Płodzień i Krystyna Wojtowicz .

Na zakończenie dyrektor szkoły wyraziła słowa uznania i podziękowania zaproszonym gościom wszystkim sympatykom szkoły, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do jej rozwoju i osiąganych sukcesów.

Ostatnim akcentem było wystąpienie pary tanecznej z zespołu Flamenco działającego przy SDK

   

MSCKZiU

   

KLAUZULA INFORMACYJNA
do przetwarzania danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informuję Pana/Panią, że:

Administratorem Danych jest:

Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sanoku

38-500 Sanok
ul. Konarskiego 3
tel. 134631242

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych oraz udostępnia jego dane kontaktowe:

 tel. 134631242 wew. 24
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dane będą przetwarzane w celu:

Procesu dydaktyczno - wychowawczego

Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest:

udzielona zgoda na przetwarzanie danych realizacja obowiązku prawnego wynikającego z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.

Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 i 1000)

Informacja o przekazywaniu danych do innych podmiotów:

Dane nie będą przekazywane innym podmiotom niewymienionym 
w przepisach prawa.

Okres przechowywania danych:

Dane będą przechowywane do końca procesu kształcenia

Ma Pani/Pan prawo do:

- prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (*jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

- prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

Podane dane są:

wymogiem ustawy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

© MSCKZiU SANOK