image01623 stycznia w Osiedlowym Domu Kultury Gagatek odbyła się integracyjna zabawa dla osób niepełnosprawnych zorganizowana przez słuchaczy i nauczycieli naszej szkoły. Udział wzięli podopieczni: Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sanoku, Środowiskowego Domu Samopomocy w Wolicy, Środowiskowego Domu Samopomocy w Zagórzu, Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Zielonej w Sanoku oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Robotniczej w Sanoku. Słuchacze naszej szkoły przeprowadzili dla wszystkich podopiecznych gry i zabawy terapeutyczne. Odbył się także konkurs wykonania piosenki patriotycznej. Wszystkie ośrodki wykazały się profesjonalnym przygotowaniem repertuaru. Na zakończenie dla wszystkich odbyła się dyskoteka.

 

   

MSCKZiU

   
© MSCKZiU SANOK