godlo

MEDYCZNO-SPOŁECZNE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

I USTAWICZNEGO w S A N O K U

38-500 Sanok, ul. Konarskiego 3

tel./fax 0134631242,   tel./fax 0134631862

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.             www.zsmsanok.pl

 KONFERENCJA naukowa dla nauczycieli, członków i sympatyków Towarzystwa Przyjaciół Dzieci nt.:

     ”Nowoczesne formy terapii i rehabilitacji w pracy Szkół Promujących Zdrowie

Termin realizacji:            13 czerwca 2018 r.

Miejsce realizacji:         „Klub Górnika” w Sanoku, ul. Grzegorza 2

Czas trwania konferencji:    9.50-14.00

PROGRAM KONFERENCJI:

Część I – 9.40 – 12.00

  • Rejestracja uczestników
  • Otwarcie konferencji, powitanie uczestników, wprowadzenie w tematykę - mgr Halina Połojko
  • Podkarpackie Szkoły Promujące Zdrowie w świetle przyjętej koncepcji pracy - ewaluacja działań prozdrowotnych w placówkach - dr Barbara Wolny- PCEN Tarnobrzeg
  • Wartości , które budują zdrowie - mgr Krzysztof Budzyń - PCEN Rzeszów
  • Rola i zakres profilaktyki , a zagrożenia zdrowia dzieci i młodzieży w kontekście skoku cywilizacyjnego -mgr Danuta Turek-Fijak - PCEN Krosno
  • Kultura fizyczna w koncepcji współczesnej edukacji – obowiązek, moda, czy histeria? –   dr Barbara Wolny - PCEN Tarnobrzeg      

 Przerwa na kawę ( badanie poziomu cukru i RR, konsultacje na stoiskach warsztatowych)

Część II – 12.25 – 14.00

  • Metody i formy działań terapeutycznych w świadomości rodziców i nauczycieli mgr Grażyna Tereszkiewicz - PCEN Rzeszów
  • Zapotrzebowanie na rehabilitację we współczesnej szkole-dr Mariusz Drużbicki -RORE Rzeszów
  • „Tolerancja i szacunek ,to mój wizerunek” - Przykłady dobrych praktyk i rozwiązań wspierająco -opiekuńczo-wychowawczych – Kamil Rosiek –Chorąży Polskiej Reprezentacji Paraolimpijskiej
  • Dyskusja, podsumowanie, zakończenie konferencji

 Organizatorzy Konferencji: Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli, Zarząd Oddziału Powiatowego i Okręgowego TPD oraz Medyczna Szkoła Policealna im. Anny Jenke w Sanoku

***Zgłoszenie można potwierdzić pod nr tel. 13-46 312 42

   

MSCKZiU

   

KLAUZULA INFORMACYJNA
do przetwarzania danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informuję Pana/Panią, że:

Administratorem Danych jest:

Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sanoku

38-500 Sanok
ul. Konarskiego 3
tel. 134631242

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych oraz udostępnia jego dane kontaktowe:

 tel. 134631242 wew. 24
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dane będą przetwarzane w celu:

Procesu dydaktyczno - wychowawczego

Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest:

udzielona zgoda na przetwarzanie danych realizacja obowiązku prawnego wynikającego z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.

Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 i 1000)

Informacja o przekazywaniu danych do innych podmiotów:

Dane nie będą przekazywane innym podmiotom niewymienionym 
w przepisach prawa.

Okres przechowywania danych:

Dane będą przechowywane do końca procesu kształcenia

Ma Pani/Pan prawo do:

- prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (*jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

- prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

Podane dane są:

wymogiem ustawy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

© MSCKZiU SANOK