Dyrektor Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sanoku ogłasza nabór na rok szkolny 2018/2019 do :

Medycznej Szkoły Policealnej im Anny Jenke     

kształcącej młodzież w następujących zawodach:

*Protetyk słuchu                       321401

      *Higienistka stomatologiczna     325102

      *Technik elektroradiolog           325103

*Technik elektroniki i informatyki medycznej 311411

*Technik usług kosmetycznych   514207

*Technik farmaceutyczny       321301

*Technik masażysta               325402

*Asystent osoby niepełnosprawnej 341201

*Terapeuta zajęciowy     325907

*Opiekunka dziecięca     325905

  1. Policealnej Szkoły Medyczno-Społecznej dla Dorosłych kształcącej

     w systemie zaocznym, w następujących zawodach:

*Opiekun w domu pomocy społecznej 341203

*Opiekun osoby starszej   341202

*Opiekun medyczny     532102

*Opiekunka środowiskowa 341204

kliknij>> Szczegółowa charakterystyka kierunków << kliknij

3. Podkarpackiego Centrum Kształcenia Ustawicznego–kursy dla dorosłych

 

MSCKZiU w Sanoku
ul.Konarskiego 3
tel/fax 13 4631242

ZANIM PODEJMIESZ DECYZJĘ SPRAWDŹ!!!

 CZEGO i GDZIE CHCESZ SIĘ UCZYĆ!!!

Z uwagi na wprowadzanie różnych prywatnych podmiotów na

SANOCKI RYNEK EDUKACJI MEDYCZNEJ

Społeczność Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sanoku bardzo prosi o szczegółowe sprawdzanie i dokładną weryfikację treści haseł reklamowych, które mogą wprowadzać w błąd młodzież oraz dorosłych .

Twoja przyszłość leży w Twoich rękach, ale rzutuje na Twoich najbliższych i jest bardzo

ważna dla nas Wszystkich .

 Cenimy Twój wybór – bo, Wszyscy zasługujemy na najlepsze!!!

W szeroko rozumianej trosce o dobro nas Wszystkich „Przyszłych Klientów Opieki Medycznej” ucz się skomplikowanych profesji medycznych w

Jedynej Najstarszej Szkole Medycznej w Sanoku ,

             która od niemal 60 lat na bieżąco unowocześnia i doskonali profesjonalną bazę

 medyczną oraz kadrę dydaktyczną.

 

Jedyna Szkoła Państwowa- dawne Liceum Medyczne, to My - obecnie

Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.

                            

Zapraszamy do Sanoka

Społeczność MSCKZiU w Sanoku

ul. Konarskiego 3

tel/fax 13 46 31242

  Druk podania o przyjęcie do szkoły - KLIKNIJ

O Szkole - Sanocki „Medyk w Pigułce” - KLIKNIJ

 !!!Prosimy, Nie Myl NAS z medyczną szkołą policealną torus!!!

 

   

MSCKZiU

   

KLAUZULA INFORMACYJNA
do przetwarzania danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informuję Pana/Panią, że:

Administratorem Danych jest:

Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sanoku

38-500 Sanok
ul. Konarskiego 3
tel. 134631242

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych oraz udostępnia jego dane kontaktowe:

 tel. 134631242 wew. 24
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dane będą przetwarzane w celu:

Procesu dydaktyczno - wychowawczego

Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest:

udzielona zgoda na przetwarzanie danych realizacja obowiązku prawnego wynikającego z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.

Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 i 1000)

Informacja o przekazywaniu danych do innych podmiotów:

Dane nie będą przekazywane innym podmiotom niewymienionym 
w przepisach prawa.

Okres przechowywania danych:

Dane będą przechowywane do końca procesu kształcenia

Ma Pani/Pan prawo do:

- prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (*jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

- prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

Podane dane są:

wymogiem ustawy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

© MSCKZiU SANOK