DSC05464

W dniu 30 września w ramach szkolenia dotyczącego problematyki niepełnosprawności, nauczyciele z naszej szkoły Pani Marzena Wdowiak i Pan Maciej Kondyjowski udali się do Zakładu Karnego w Uhercach Mineralnych. Szkolenie skierowane było do funkcjonariuszy i pracowników zakładu. Wśród populacji skazanych odbywających karę pozbawienia wolności, coraz częściej przebywają osadzeni z szeroko rozumianą niepełnosprawnością (ruchową, psychiczną). Wymaga to od kadry odpowiedniego traktowania skazanych niepełnosprawnych, oraz tworzenia odpowiednich warunków odbywania kary dla tej grupy osadzonych.

   

MSCKZiU

   
© MSCKZiU SANOK