edytuj
Medyczno-Społeczne Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
Medyczna Szkoła Policealna
im. Anny Jenke
edytuj
Technik elektroniki
i informatyki medycznej
Technik
elektroradiolog
Technik
farmaceutyczny
Asystent osoby niepełnosprawnej
Technik
masażysta
Terapeuta
zajęciowy
Higienistka
stomatologiczna
Protetyk
słuchu
Opiekunka
dziecięca
technik usług
kosmetycznych
opiekun
medyczny
opiekunka
środowiskowa
opiekun
w domu pomocy społecznej
opiekun
osoby starszej

Logowanie

Galerie fotografii

20111214389Tematyka Olimpiady obejmuje wiedzę z zakresu treści podstaw programowych biologii oraz wiadomości związane z szeroko pojętą ekologią, ochroną środowiska i kształtowaniem środowiska.

Olimpiada jest podzielona na trzy etapy.

Na każdym etapie eliminacji od uczestników wymagana jest znajomość bieżących podstaw prawnych ochrony Środowiska oraz aktualności prasowych, radiowych i telewizyjnych związanych z ekologią i Środowiskiem przyrodniczym w Polsce i na Świecie.

Serdecznie zapraszamy słuchaczy naszej szkoły do wzięcia udziału w Olimpiadzie, której pierwszy etap odbędzie się 9 stycznia 2012 roku w Medycznej Szkole Poliocealnej w Sanoku.

Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie się do nauczycieli: mgr Bohdan Fedak i mgr Grzegorz Litwin w terminie do 5 stycznia 2012 roku.

Największy nacisk kładziony jest na wiedzę z następujących dziedzin:

- ekologia klasyczna,

- wody i ich ochrona,

- gleby i ich ochrona,

- gospodarka rolna i leśna,

- żywność i zdrowie,

- ochrona przyrody,

- powietrze i jego ochrona,

- gospodarka odpadami,

- hałas, wibracje, promieniowanie i skuteczna ochrona przed nimi,

- aktualne zagadnienia społeczno-gospodarcze, związane z ochroną i kształtowaniem środowiska.