edytuj
Medyczno-Społeczne Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
Medyczna Szkoła Policealna
im. Anny Jenke
edytuj
Technik elektroniki
i informatyki medycznej
Technik
elektroradiolog
Technik
farmaceutyczny
Asystent osoby niepełnosprawnej
Technik
masażysta
Terapeuta
zajęciowy
Higienistka
stomatologiczna
Protetyk
słuchu
Opiekunka
dziecięca
technik usług
kosmetycznych
opiekun
medyczny
opiekunka
środowiskowa
opiekun
w domu pomocy społecznej
opiekun
osoby starszej

Logowanie

Galerie fotografii

W Medycznej Szkole Policealnej im Anny Jenke od 10.11 do 15.12.10 realizowano program prozdrowotny pod hasłem ”Dni Szczególnej Troski o Zdrowie”. W ramach programu słuchacze zorganizowali:
* punkty pomiaru ciśnienia tętniczego i poziomu cukru we krwi, przy współudziale Stowarzyszenia Diabetologicznego. Ogółem z badań skorzystało 304 osoby/u 66osób stwierdzono podwyższone RR i w 66 przypadkach podwyższone wartości  glukozy/
*zabawę terapeutyczną dla podopiecznych WTZ-tów, Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej i Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego. ”W  zabawie  sprawni
i radośni” uczestniczyło ok.130 osób.
*pokazy I-szej pomocy z zastosowaniem defibrylatora  
* oplakatowanie miasta i szkolną sesję plakatową połączoną
z  rozdawaniem ulotek mieszkańcom Sanoka z  zakresu  profilaktyki  antynikotynowej,oraz profilaktyczne scenki edukacyjne „Upadły anioł popu” i „Zaklęty krąg”
*happening  pod hasłem „Dopalaczom -Stop”- na zaproszenie „Medyka” odpowiedzieli uczniowie SzP nr4,Gimnazjum nr1,   
I LO ,Zesp.Szk. nr 2,4, z Sanoka i  Nowosielec, razem z gospodarzami w  podsumowaniu w „Osiedlowym Klubie Gagatek” uczestniczyło ok. 200 młodych ludzi oraz ich opiekunowie
Uczestnicy oglądnęli zgłoszone na konkurs hasła happeningowe, a w czasie oczekiwania na wyniki obrad Jury Konkursowego obejrzeli przygotowane przez starszych kolegów z Medyka: profilaktyczne scenki edukacyjne „Upadły anioł popu” i „Zaklęty krąg” oraz prezentację Dopalaczom –Stop.
*Konkurs na Hasło Happeningowe  pt ”Dopalaczom-Stop” –element kampanii profilaktyczno – informacyjnej związanej ze skutkami stosowania dopalaczy,narkotyków/w tym  HIV/AIDS .Podsumowany w Osiedlowym Klubie Gagatek /15.12.10r
Wyniki –I miejsce- I LO w Sanoku-„Dopalacze nasz Swiat przemieniły ,a nas  w śmieci zamieniły”
II miejsce – MSP w Sanoku-”Życie ludzkie wiele znaczy nie używaj dopalaczy”
III miejsce-SP nr4-„My dopalaczy ziółek marzeń nie potrzebujemy, sport-zdrowie, rywalizację ziomalom proponujemy”
Nagrody książkowe ufundował Burmistrz Sanoka ,główny sponsor.
Wyróżniono hasła: Gimnazjum nr1, ZS nr2, ZS nr5 z Sanoka ZS z Nowosielec.
Imprezę zakończono odczytaniem Petycji Młodych przygotowanej w „Medyku”.
HP