edytuj
Medyczno-Społeczne Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
Medyczna Szkoła Policealna
im. Anny Jenke
edytuj
Technik elektroniki
i informatyki medycznej
Technik
elektroradiolog
Technik
farmaceutyczny
Asystent osoby niepełnosprawnej
Technik
masażysta
Terapeuta
zajęciowy
Higienistka
stomatologiczna
Protetyk
słuchu
Opiekunka
dziecięca
technik usług
kosmetycznych
opiekun
medyczny
opiekunka
środowiskowa
opiekun
w domu pomocy społecznej
opiekun
osoby starszej

Logowanie

Galerie fotografii

Sesja letnia 2010

Etap pisemny: 21.06.2010 godz. 12:00 do 14.00 sala G budynek LO, kierunki: OM, AON, OŚ, OD, TZ, ODPS, RM, TM

Etap praktyczny:

22.06.2010 budynek MSP ul. Konarskiego 3,

kierunki: AON, ODPS sala 3 godz. 9.00 do 12.00,
             OŚ sala 2 godz. 9.00 do 12.00 budynek MSP
             RM sala 6 - zmiana I godz. 9.00 do 13.00, zmiana II godz. 15.00 do 19.00

23.06.2010 budynek MSP ul. Konarskiego 3,

kierunki: TZ sala 2, OD sala 3 godz. 9.00 do 13.00
            TM sala G godz. 9.00 do 13.00
            RM sala 6 - zmiana I godz. 9.00 do 13.00, zmiana II godz. 15.00 do 19.00

24.06.2010 budynek MSP ul. Konarskiego 3,

kierunki: RM sala 6 - zmiana I godz. 9.00 do 13.00,

12,13.07.2010 budynek MSP ul. Konarskiego 3,

kierunek: OM sala 2 zamiana I godz. 9.00 do 13.00, zamiana II godz. 15.00 do 19.00

Dyplomy z Egzaminu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe wydawane będą od 28.08.2010.