edytuj
Medyczno-Społeczne Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
Medyczna Szkoła Policealna
im. Anny Jenke
edytuj
Technik elektroniki
i informatyki medycznej
Technik
elektroradiolog
Technik
farmaceutyczny
Asystent osoby niepełnosprawnej
Technik
masażysta
Terapeuta
zajęciowy
Higienistka
stomatologiczna
Protetyk
słuchu
Opiekunka
dziecięca
technik usług
kosmetycznych
opiekun
medyczny
opiekunka
środowiskowa
opiekun
w domu pomocy społecznej
opiekun
osoby starszej

Logowanie

Galerie fotografii

48896f216ea38ec4da2e

Uprzejmie informujmy, że Prezes Rady Ministrów na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych podpisał Zarządzenie Nr 61 z dnia 15 marca 2022 r.  w sprawie wprowadzenia trzeciego stopnia alarmowego CRP obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz Zarządzenie nr 62 z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie wprowadzenia drugiego stopnia alarmowego BRAVO na obszarze województwa lubelskiego i podkarpackiego. Zarządzenia obowiązują od dnia 16 marca 2022 r. od godz. 00.00 do dnia 31 marca 2022 r. do godz. 23.59 .


Prezes Rady Ministrów wprowadził drugi stopień alarmowy BRAVO na terenie województwa lubelskiego oraz podkarpackiego. Obowiązuje on od godz. 23:59 28 lutego do godz. 23:59 15 marca 2022 roku. Jak podaje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, "ostrzeżenie ma charakter prewencyjny i jest związane z aktualną dynamiczną sytuacją geopolityczną w Ukrainie oraz wzmożonym ruchem na granicy". Wprowadzony stopień alarmowy BRAVO, to jeden z czterech stopni alarmowych (ALFA, BRAVO, CHARLIE i DELTA) określonych w ustawie o działaniach antyterrorystycznych, które wprowadzić można w przypadku wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym lub zagrożenia takim zdarzeniem. Stopień BRAVO, zgodnie z przepisami, można wprowadzić w przypadku zaistnienia zwiększonego i przewidywalnego zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym, kiedy jednak konkretny cel ataku nie został zidentyfikowany. Stopień BRAVO jest drugim w czterostopniowej skali stopni alarmowych i można go wprowadzić w przypadku zaistnienia zwiększonego i przewidywalnego zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym, kiedy jednak konkretny cel ataku nie został zidentyfikowany. Zgodnie z zarządzeniem premiera, stopień BRAVO obowiązuje od godz. 23:59 28 lutego do godz. 23:59 15 marca, na terenie dwóch województw: lubelskiego i podkarpackiego. Po jego wprowadzeniu należy wykonać zadania wymienione dla pierwszego stopnia alarmowego, choć wiąże się z nim również m.in. sprawdzenie i wzmocnienie ochrony ważnych obiektów publicznych oraz wzmocnienie ochrony środków komunikacji publicznej.

W stopniu alarmowym BRAVO należy do nich między innymi:
• prowadzenie przez Policję, Straż Graniczną lub Żandarmerię Wojskową wzmożonej kontroli dużych skupisk ludzkich;
• prowadzenie wzmożonej kontroli obiektów użyteczności publicznej oraz innych obiektów potencjalnie mogących stać się celem ataków terrorystycznych;
• zapewnienie dostępności w trybie alarmowym członków personelu wyznaczonego do wdrażania procedur działania na wypadek zdania o charakterze terrorystycznym;
• ostrzeżenie personelu o możliwych zagrożeniach;
• obowiązek noszenia broni długiej oraz kamizelek kuloodpornych przez umundurowanych funkcjonariuszy lub żołnierzy bezpośrednio realizujących zadania związane z zabezpieczeniem miejsc i obiektów, które potencjalnie mogą stać się celem zdarzenia o charakterze terrorystycznym;
• dodatkowe kontrole pojazdów, osób oraz budynków publicznych w rejonach zagrożonych;
• wzmocnienie ochrony środków komunikacji publicznej oraz ważnych obiektów publicznych;
• wprowadzenie zakazów wstępu do przedszkoli, szkół i uczelni osobom postronnym.
Podczas obowiązywania stopnia alarmowego należy zwracać szczególną uwagę na wszelkie niestandardowe sytuacje i potencjalne zagrożenia, na przykład: nietypowo zachowujące się osoby, pakunki, torby lub plecaki pozostawione bez opieki w miejscach publicznych, samochody (szczególnie transportowe) zaparkowane w pobliżu miejsc zgromadzeń.