edytuj
Medyczno-Społeczne Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
Medyczna Szkoła Policealna
im. Anny Jenke
edytuj
Technik elektroniki
i informatyki medycznej
Technik
elektroradiolog
Technik
farmaceutyczny
Asystent osoby niepełnosprawnej
Technik
masażysta
Terapeuta
zajęciowy
Higienistka
stomatologiczna
Protetyk
słuchu
Opiekunka
dziecięca
technik usług
kosmetycznych
opiekun
medyczny
opiekunka
środowiskowa
opiekun
w domu pomocy społecznej
opiekun
osoby starszej

Logowanie

Galerie fotografii

9 Copy

W dniu 17 października delegacja Naszej szkoły uczestniczyła w obchodach Dnia Edukacji Narodowej zorganizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego. Uroczystość odbyła się w Medyczno Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie. Jednym z ważnych punktów uroczystości było wręczenie Stypendiów Zarządu Województwa Podkarpackiego dla najlepszych słuchaczy. Naszą szkołę reprezentowały słuchaczki kierunku Technik usług kosmetycznych: Anna Bednarz i Małgorzata Wójcik. Serdecznie gratulujemy wszystkim nagrodzonym.