edytuj
Medyczno-Społeczne Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
Medyczna Szkoła Policealna
im. Anny Jenke
edytuj
Technik elektroniki
i informatyki medycznej
Technik
elektroradiolog
Technik
farmaceutyczny
Asystent osoby niepełnosprawnej
Technik
masażysta
Terapeuta
zajęciowy
Higienistka
stomatologiczna
Protetyk
słuchu
Opiekunka
dziecięca
technik usług
kosmetycznych
opiekun
medyczny
opiekunka
środowiskowa
opiekun
w domu pomocy społecznej
opiekun
osoby starszej

Logowanie

Galerie fotografii

2 Copy

21 października 2022 roku przedstawiciele Samorządu Słuchaczy wraz z opiekunem uczestniczyli w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt: „Żołnierze tułacze – losy żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych i ich rodzin podczas II wojny światowej i po jej zakończeniu”. W trakcie dwudniowej konferencji, która odbyła się na Zamku Królewskim w Sanoku, można było usłyszeć wiele ciekawych historii z życia i działalności żołnierzy tułaczy.