edytuj
Medyczno-Społeczne Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
Medyczna Szkoła Policealna
im. Anny Jenke
edytuj
Technik elektroniki
i informatyki medycznej
Technik
elektroradiolog
Technik
farmaceutyczny
Asystent osoby niepełnosprawnej
Technik
masażysta
Terapeuta
zajęciowy
Higienistka
stomatologiczna
Protetyk
słuchu
Opiekunka
dziecięca
technik usług
kosmetycznych
opiekun
medyczny
opiekunka
środowiskowa
opiekun
w domu pomocy społecznej
opiekun
osoby starszej

Logowanie

Galerie fotografii

3W minionym tygodniu (18.10.2022) słuchacze Medycznej Szkoły Policealnej odwiedzili Warsztaty Terapii Zajęciowej przy ulicy Zielonej w Sanoku. Na początku spotkania obejrzeli spektakl „Dobre ziółka” przygotowany przez grupę ŚWIETLIKI - podopiecznych WTZ, a następnie uczestniczyli w warsztatach teatralnych zorganizowanych przez panie A. Bober i I. Stabryła. Po zakończonych zajęciach uczniowie mieli okazję zwiedzić placówkę oraz podziwiać liczne prace rękodzielnicze, plastyczne wykonane przez podopiecznych.[MW]