edytuj
Medyczno-Społeczne Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
Medyczna Szkoła Policealna
im. Anny Jenke
edytuj
Technik elektroniki
i informatyki medycznej
Technik
elektroradiolog
Technik
farmaceutyczny
Asystent osoby niepełnosprawnej
Technik
masażysta
Terapeuta
zajęciowy
Higienistka
stomatologiczna
Protetyk
słuchu
Opiekunka
dziecięca
technik usług
kosmetycznych
opiekun
medyczny
opiekunka
środowiskowa
opiekun
w domu pomocy społecznej
opiekun
osoby starszej

Logowanie

Galerie fotografii

1 1

W dniu 4 grudnia 2022 słuchacze Medycznej Szkoły Policealnej im. Anny Jenke w Sanoku wzięli udział w akcji Mikołajkowej dla rodzin z okolic Komańczy, Czystogarbu i Mokrego. Święty Mikołaj z Aniołkami (słuchacz i słuchaczki z Technika elektroradiologii)  pod opieką Pani Anity Żyłki-Reut odwiedzili tamtejsze rodziny i obdarowali najmłodszych wymarzonymi prezentami, o które prosili w liście do Św. Mikołaja. Dzieci otrzymały prezenty w postaci: ubrań, zabawek, słodyczy i owoców. Uśmiech i radość towarzyszyła wszystkim obdarowanym.

Serdeczne podziękowania dla dyrekcji, nauczycieli i słuchaczy, którzy przyczynili się do szlachetnej mikołajowej akcji.