edytuj
Medyczno-Społeczne Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
Medyczna Szkoła Policealna
im. Anny Jenke
edytuj
Technik elektroniki
i informatyki medycznej
Technik
elektroradiolog
Technik
farmaceutyczny
Asystent osoby niepełnosprawnej
Technik
masażysta
Terapeuta
zajęciowy
Higienistka
stomatologiczna
Protetyk
słuchu
Opiekunka
dziecięca
technik usług
kosmetycznych
opiekun
medyczny
opiekunka
środowiskowa
opiekun
w domu pomocy społecznej
opiekun
osoby starszej

Logowanie

Galerie fotografii

1 1Nasza szkoła w dniach 1-12 grudnia 2022 włączyła się w zbiórkę żywności w ramach akcji „Polakom na Ukrainie”. Zebrane przez słuchaczy i nauczycieli produkty spożywcze, trafią do polskiej społeczności z Mościsk, Myslatyc, Sambora, Łanowic oraz innych miejscowości. Ta szlachetna akcja zorganizowana została przez Kuratorium Oświaty w Rzeszowie wspólnie z Polskim Towarzystwem Walki z Kalectwem. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w akcję.