edytuj
Medyczno-Społeczne Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
Medyczna Szkoła Policealna
im. Anny Jenke
edytuj
Technik elektroniki
i informatyki medycznej
Technik
elektroradiolog
Technik
farmaceutyczny
Asystent osoby niepełnosprawnej
Technik
masażysta
Terapeuta
zajęciowy
Higienistka
stomatologiczna
Protetyk
słuchu
Opiekunka
dziecięca
technik usług
kosmetycznych
opiekun
medyczny
opiekunka
środowiskowa
opiekun
w domu pomocy społecznej
opiekun
osoby starszej

Logowanie

Galerie fotografii

 1 3

W dniu 19.03.2024 roku słuchacze naszej szkoły wraz z opiekunami zorganizowali Integracyjno – Wiosenny Dzień Sportu dla podopiecznych Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego z Sanoka. Konkurencje sportowe były okazją do sprawdzenia swojej sprawności fizycznej w toku zdrowej rywalizacji, jednocześnie uczyły tolerancji i sposobów wyrażania swoich emocji poprzez kulturalny doping. W trakcie dnia sportu odbyły się także warsztaty z promocji zdrowia i pierwszej pomocy oraz integracyjne zabawy z chustą Klanzy.