edytuj
Medyczno-Społeczne Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
Medyczna Szkoła Policealna
im. Anny Jenke
edytuj
Technik elektroniki
i informatyki medycznej
Technik
elektroradiolog
Technik
farmaceutyczny
Asystent osoby niepełnosprawnej
Technik
masażysta
Terapeuta
zajęciowy
Higienistka
stomatologiczna
Protetyk
słuchu
Opiekunka
dziecięca
technik usług
kosmetycznych
opiekun
medyczny
opiekunka
środowiskowa
opiekun
w domu pomocy społecznej
opiekun
osoby starszej

Logowanie

Galerie fotografii

antybiomalyAntybiotykooporność to problem, z którym coraz częściej spotykamy się. Działania człowieka, swoiste „grzechy współczesnej cywilizacji” doprowadziły do dużego problemu antybiotykooporności. Ważna w tym względzie jest przede wszystkim edukacja i świadomość zagrożenia. Dlatego w naszej szkole w ramach działań Szkoły Promującej Zdrowie w dniu 04.04.2024r. została przeprowadzona prelekcja dla naszych słuchaczy na temat antybiotykooporności przez Panią mgr Katarzynę Uryć-Kuzian. Zostały poruszone najważniejsze kwestie jak rodzaje antybiotyków, zasady poprawnego stosowania antybiotyków, wpływ częstej antybiotykoterapii na zdrowie człowieka oraz naturalne źródła antybiotyków.