edytuj
Medyczno-Społeczne Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
Medyczna Szkoła Policealna
im. Anny Jenke
edytuj
Technik elektroniki
i informatyki medycznej
Technik
elektroradiolog
Technik
farmaceutyczny
Asystent osoby niepełnosprawnej
Technik
masażysta
Terapeuta
zajęciowy
Higienistka
stomatologiczna
Protetyk
słuchu
Opiekunka
dziecięca
technik usług
kosmetycznych
opiekun
medyczny
opiekunka
środowiskowa
opiekun
w domu pomocy społecznej
opiekun
osoby starszej

Logowanie

Galerie fotografii

1 1Autyzm w Polsce występuje u 1 na 100 osób. Jest odmiennym sposobem rozwoju człowieka od typowego. Dotyka różnych obszarów funkcjonowania sprawiając, iż ludzie ze spektrum rozwijają się inaczej. Różnią się sposobem komunikacji, nawiązywania relacji, wyrażania emocji, uczenia się oraz schematem zachowań. Światowy Dzień Świadomości Autyzmu przypada na 2 kwietnia, który jest Miesiącem Akceptacji Autyzmu. Nasza szkoła również podjęła działania mające na celu szerzenie świadomości i akceptacji osób ze spektrum autyzmu. 18.04.2024 zorganizowane zostały „warsztaty sensoryczne” dla naszych słuchaczy przez panią mgr Marzenę Wdowiak i p. mgr Elżbietę Baran. Młodzież została wprowadzona w tematykę autyzmu: czym jest ta neuroróżnorodność, jak może objawiać się, na czym polega interwencja dietetyczna. Na koniec słuchacze uczestniczyli w warsztatach sensorycznych, próbując „doświadczać świata” osób ze spektrum autyzmu. Na co dzień osoby ze spektrum i ich rodziny mierzą się z wieloma trudnościami, przede wszystkim z brakiem zrozumienia i akceptacji i odrzuceniem. Podejmując działania zwiększające świadomość na temat funkcjonowania osób ze spektrum walczymy ze stereotypami i dyskryminacją.[EB]