edytuj
Medyczno-Społeczne Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
Medyczna Szkoła Policealna
im. Anny Jenke
edytuj
Technik elektroniki
i informatyki medycznej
Technik
elektroradiolog
Technik
farmaceutyczny
Asystent osoby niepełnosprawnej
Technik
masażysta
Terapeuta
zajęciowy
Higienistka
stomatologiczna
Protetyk
słuchu
Opiekunka
dziecięca
technik usług
kosmetycznych
opiekun
medyczny
opiekunka
środowiskowa
opiekun
w domu pomocy społecznej
opiekun
osoby starszej

Logowanie

Galerie fotografii

kotylDzisiaj słuchacze naszej szkoły uczestniczyli w warsztatach robienia kotylionów, podczas których własnoręcznie z wykorzystaniem wybranej metody plastycznej wykonali kotyliony w barwach narodowych. Warsztaty łączyły w sobie elementy edukacji patriotycznej, społecznej i artystycznej. Podczas wykonywania ozdób rozmawiano o historii polskich barw narodowych oraz symbolu kotyliona stosowanym przy okazji uroczystości i świąt rangi państwowej. Z wykonanymi kotylionami młodzież udała się na rynek miasta Sanoka i wręczała je przechodniom, (miało to zachęcić do refleksji nad wartościami które nas łączą). Akcja była połączona z promocją szkoły (ulotki, zakładki).

kotyl2