edytuj
Medyczno-Społeczne Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
Medyczna Szkoła Policealna
im. Anny Jenke
edytuj
Technik elektroniki
i informatyki medycznej
Technik
elektroradiolog
Technik
farmaceutyczny
Asystent osoby niepełnosprawnej
Technik
masażysta
Terapeuta
zajęciowy
Higienistka
stomatologiczna
Protetyk
słuchu
Opiekunka
dziecięca
technik usług
kosmetycznych
opiekun
medyczny
opiekunka
środowiskowa
opiekun
w domu pomocy społecznej
opiekun
osoby starszej

Logowanie

Galerie fotografii

1 1

Dnia 19 maja przy Samorządowym Przedszkolu nr 4 w Sanoku odbył się Piknik Rodzinny, w którym uczestniczyli słuchacze kierunku Opiekunka Dziecięca oraz Technik Elektroradiolog pod opieką mgr Eweliny Dyrkacz- Kulikowskiej. Słuchacze zaangażowali się w organizację gier i zabaw dla najmłodszych przedszkolaków oraz wykonywali: malowanie twarzy, wiązali warkoczyki i tworzyli cuda z balonów. Bardo dziękujemy słuchaczom za ich czas, zaangażowanie i promowanie naszej szkoły w środowisku lokalnym.[ED]