edytuj
Medyczno-Społeczne Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
Medyczna Szkoła Policealna
im. Anny Jenke
edytuj
Technik elektroniki
i informatyki medycznej
Technik
elektroradiolog
Technik
farmaceutyczny
Asystent osoby niepełnosprawnej
Technik
masażysta
Terapeuta
zajęciowy
Higienistka
stomatologiczna
Protetyk
słuchu
Opiekunka
dziecięca
technik usług
kosmetycznych
opiekun
medyczny
opiekunka
środowiskowa
opiekun
w domu pomocy społecznej
opiekun
osoby starszej

Logowanie

Galerie fotografii

Spotkały się po  40- latach w MSP im Anny Jenke przy  ul.  Konarskiego 3  Absolwentki  Liceum Medycznego  rocznik  1979-1984 pod   hasłem  „40 lat minęło…..”.

        Czarno-białe zdjęcia uczennic

    Maj to miesiąc matur, który pozostaje w pamięci młodego człowieka na całe życie. Wiedzione takimi wspomnieniami Absolwentki Liceum Medycznego spotkały  się  17  maja  2024r.  po  40  latach. Do  budynku Medycznej Szkoły Policealnej im. Anny Jenke  już od godz.13:00 zgłaszały się pojedynczo i małymi grupkami „dojrzałe eleganckie Kobiety”. Natomiast radosne  słowa prezentacji-  jestem  Basia, …  Krysia,…  Dorota…  rozbrzmiewały  od  drzwi  wejściowych. Pamiętacie Mnie - Ja  siedziałam  w ławce z Anią, która była „ Dobra z Matmy, ale z Polaka też”. A czy jest już „Moja Tereska”, z którą mieszkałam w internacie obok kancelarii , przez całe 2 lata? Na  wszystkich niecodziennych Gości czekały wychowawczynie Panie Halina  Połojko  i  Krystyna  Szczepanik, które mając do dyspozycji  kroniki ze zdjęciami z tamtych lat starały się  odgadywać „KTO JEST KTO”. Zadanie  było bardzo trudne, nawet w okularach  karkołomne, ponieważ w  1984   roku  pielęgniarski  dyplom  zawodowy otrzymały  aż 43 młodziutkie osoby, a zaczynało 49 -tylko w jednej klasie LM długą/trudną  5-letnią edukację.  Serdeczne  uściski,  spontaniczna  radość,  gwar  wspomnień  i  poszukiwanie  Swoich  śladów  w  kronikach  a  czasami  po  szkolnych  gablotach  przerywał  na  „życzenie  dzwonek  lekcyjny ”. Po  pierwszych  wzruszeniach  duża  grupa przemieściła się na ul. Zagrody do Szkolnej  Kaplicy na Majową  Duchową Ucztę.  Inicjatorki  spotkania  Dorotka  i  Bożenka  (sekcja  organizacyjna  i  biblioteczna) poprowadziły  Koleżanki  na  dalszą  część  wspomnień  do Sanvitu   dbając  przy tym  o  szczegóły,  czyli   przejście  obok   tych  ważnych   miejsc  do  których      „ młodzież  z  tamtych  lat  wchodzić  nie  mogła ”.  W  cudownych  humorach, radosnych  nastrojach  zachęcane przez Wychowawców, przeniesione w Krainę Swojej  Sanockiej  Szczęśliwej  Młodości  Panie  wspominały i oceniały: ” To była Super  Szkoła  –Trudna  ale  Super,  Tej  Szkole  zawdzięczam  wszystko,  dzięki  tej  Szkole zaczęłam rozumieć życie, dzięki tej Szkole już w pierwszej klasie zaczynałam powoli rozumieć że pielęgniarstwo to nie tylko piękny biały czepek , dzięki  tej  Szkole   i  że właśnie, to zrozumiałam  mam dobre życie „.                   Były   ciekawe wspomnienia, były barwne zwierzenia,  Symboliczne Anioły       i  przepiękne  czerwone róże  z  najpiękniejszymi  słowami  kierowanymi do obecnych na spotkaniu nauczycielek ”...Spotkanie oraz wspólna  biesiada  przeciągnęła  się prawie do  następnego dnia - oczywiście nie zabrakło planów na kolejne jubileusze.

     Serdeczne  gratulacje -  „ Siadaj 5+” - Halina Połojko i  Krystyna Szczepanik

Kolorowe zdjęcie uczestniczek zjazdu