edytuj
Medyczno-Społeczne Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
Medyczna Szkoła Policealna
im. Anny Jenke
edytuj
Technik elektroniki
i informatyki medycznej
Technik
elektroradiolog
Technik
farmaceutyczny
Asystent osoby niepełnosprawnej
Technik
masażysta
Terapeuta
zajęciowy
Higienistka
stomatologiczna
Protetyk
słuchu
Opiekunka
dziecięca
technik usług
kosmetycznych
opiekun
medyczny
opiekunka
środowiskowa
opiekun
w domu pomocy społecznej
opiekun
osoby starszej

Logowanie

Galerie fotografii

sobotaW dniu 25 maja w Szpitalu w Sanoku odbyła się akcja „Biała Sobota” z okazji Dnia Mamy. Bezpłatne badania oraz konsultacje zostały wykonane przez personel sanockiego szpitala. Akcja została przeprowadzona wraz ze Stowarzyszeniem Sanitas, a włączyli się w nią słuchacze Medycznej Szkoły Policealnej im. Anny Jenke z kierunków: Opiekun osoby starszej, Technik farmaceutyczny, Technik elektroradiolog pod opieką Pani Urszuli Kuzian.