edytuj
Medyczno-Społeczne Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
Medyczna Szkoła Policealna
im. Anny Jenke
edytuj
Technik elektroniki
i informatyki medycznej
Technik
elektroradiolog
Technik
farmaceutyczny
Asystent osoby niepełnosprawnej
Technik
masażysta
Terapeuta
zajęciowy
Higienistka
stomatologiczna
Protetyk
słuchu
Opiekunka
dziecięca
technik usług
kosmetycznych
opiekun
medyczny
opiekunka
środowiskowa
opiekun
w domu pomocy społecznej
opiekun
osoby starszej

Logowanie

Galerie fotografii

1 4Program ma charakter edukacyjny i skupia się na edukacji m.in. pracowników sektora usług pozamedycznych (m.in. zakładów fryzjerskich, kosmetycznych, studiów tatuażu itp.), które przebiegają z naruszeniem ciągłości tkanek ludzkich, co przy braku zachowania odpowiednich procedur higienicznych może stanowić zagrożenie w postaci przeniesienia zakażenia drogą krwiopochodną.

W dniu 6 czerwca 2024 r. odbyła się konferencja szkoleniowa pod hasłem „Branża Beauty – działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej”. Słuchacze naszej szkoły jako przyszli pracownicy branży usługowej zostali zapoznani z ważnymi informacjami na temat nadzoru sanitarno – higienicznego m.in. w salonach: kosmetycznych, masażu, odnowy biologicznej i solariach. Tematyka dotyczyła m.in. przepisów prawa związanymi z rozpoczęciem działalności, dostosowaniem lokalu, wymogów w zakresie pomieszczeń a także postępowania z narzędziami wielokrotnego użytku naruszających ciągłość tkanek oraz procesów dezynfekcji w wymienionych zakładach. [EB]