edytuj
Medyczno-Społeczne Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
Medyczna Szkoła Policealna
im. Anny Jenke
edytuj
Technik elektroniki
i informatyki medycznej
Technik
elektroradiolog
Technik
farmaceutyczny
Asystent osoby niepełnosprawnej
Technik
masażysta
Terapeuta
zajęciowy
Higienistka
stomatologiczna
Protetyk
słuchu
Opiekunka
dziecięca
technik usług
kosmetycznych
opiekun
medyczny
opiekunka
środowiskowa
opiekun
w domu pomocy społecznej
opiekun
osoby starszej

Logowanie

Galerie fotografii

mgr Połojko Halina - Dyrektor szkoły

wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym - AM w Lublinie

Studia podyplomowe: Pedagogika Specjalna - WSP Kraków, Zarządzanie Oświatą - Politechnika Rzeszów

mgr Guzik Ludmiła – Kierownik Kształcenia Praktycznego

wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym - AM w Lublinie

Studia podyplomowe: Organizacja i Zarządzanie Oświatą – PCEN Rzeszów

mgr Grzegorz Litwin – Kierownik Kształcenia Praktycznego

wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym 

Studia podyplomowe: Zarządzanie Instytucją Oświatą 

mgr Maciej Kondyjowski – Kierownik Kształcenia Praktycznego

wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym 

Studia podyplomowe: Zarządzanie Instytucją Oświatą 

 

Imię i nazwisko

Stopień awansu zawodowego

Przedmiot nauczany

Kierunki

Badecka Antonina

dyplomowany

Wychowanie fizyczne

Wf z elem. rehabilitacji

ODZ TZ,TM,

TK, TF, OOS

Baran Elżbieta

mianowany

Pracownia kosmetyki i wizażu, Pracownia terapii zajęciowej, Dietetyka, Dermatologia,

Zajęcia praktyczne

TK, TZ, ODZ

Bednarz Grzegorz

dyplomowany

Technologia informatyczna w zawodzie

TK, TF, TZ, ODZ

Błaszczak – Pikus Halina

stażysta

Zajęcia praktyczne

Praktyka zawodowa

TK

Borczyk Antoni

kontraktowy

Diagnostyka i terapia w elektroradiologii,

TEiIM, TEl

Kornecka Aleksandra kontraktowy Ochrona radiologiczna TEI

Brejta Katarzyna

kontraktowy

Zajęcia praktyczne

TEiIM

Chytła – Borczyk Gabriela

kontraktowy

Zdrowie publiczne, Dietetyka

Propedeutyka zdrowia,

Podst. fizjopatol. i ratown.

TM,ODZ,Tel, AON,TZ, TF,TK, OOS, OŚ

Deptuch Paweł

mianowany

Podst. układów elektr. i elektronicznych, Pomiar elektr. i elektroniczne, Fizyka i aparatura w elektroradiologii

TEiIM, TEl

Dubiel-Jajko Edyta Dyplomowany Pracownia kienezyterapii TM

Dyrkacz –Kulikowska Ewelina

mianowany

Podst. fizjol. i patol. wieku dziecięcego, Wychowanie, pielęgnowanie dziecka,

Propedeutyka ratownictwa, Zajęcia praktyczne

ODZ,AON

Bohdan Fedak

dyplomowany

Teoretyczne podstawy masażu, Pracownia masażu, Podst. kompl. rehabilt. os. niepełnosprawnej,

TM, AON

Frycz Edyta

stażysta

Pracownia rehabilitacji i usprawniania , Zajęcia praktyczne

TZ,AON, TM

Gaździk Dariusz

dyplomowany

Wf z el. rehabilitacji

TK,TEiIM

Gołda Marzanna

dyplomowany

Anatomia, fizjologia i patologia,

Higiena podopiecznego,

Zajęcia praktyczne

TEiIM,TK, TZ, TM, ODPS,OM, OOS, TEl

Gosztyła Ryszard

dyplomowany

Prac.aktywizow.,rehalibilitacji

Prac. kinezyter. i syst. ćw.

Wf z elem. rehabilitacji

ODPS, AON,

TM,OOS

Guzik Ludmiła

dyplomowany

Anatomia,fizjologia,patologiaOpieka w stanach zagrożenia zdrowia, Prac. kompl. opieki

Praktyka zawodowa

TK,TF ODPS, OŚ,AON

Jabłoński Dariusz

kontraktowy

Podstawy prawa, przedsiębiorczości i przepisów BHP w zawodzie, Technologie informatyczne

OOS, ODPS, TEl

Kaźmierczak Zofia

dyplomowany

Choroby wieku geriatryczn.

Pracownia wych. dziecka

ODZ, TZ, OOS

Kondyjowski Maciej

dyplomowany

Prac.kinezyterapii i syst. ćw.,

Prac. aktywiz. i usprawniania,

Wf z elem. rehab.

Zajęcia praktyczne

TM, TZ, TEiIM, AON,OOS,TUK, TEl

Kruczek Katarzyna

kontraktowy

Podstawy biofizyki i aparatury elektromedycznej, Zajęcia praktyczne

TEiIM, TF

Krzywdzik- Bryła

Bogumiła

mianowany

Biblioteka

Lubińska –Rabka

Agnieszka

mianowany

Kosmetologia, Pracownia kosmetyki i wizażu ,

Podst. fizjol. i patol. wieku dziecięcego,

TK,ODZ

Litwin Grzegorz

mianowany

Podstawy rehabilitacji i usprawniania , Prac. masażu, Zdrowie publiczne

ODPS, TM, TZ, OM, AON

Litwin Magdalena

kontraktowy

Pracownia technologii postaci leków

TF

Lipka Katarzyna

kontraktowy

Propedeutyka ratownictwa i opieka w stanach zagrożenia zdrowia, Zajęcia praktyczne

TZ,TM,TEiIM,

OOS

Michalczak – Korzeniowska Beata

dyplomowany

Higiena, Dermatologia,

Prac. kosmet.i wizażu,

Zajęcia praktyczne

TK, AON, ODZ

Nitka Krystyna

dyplomowany

Pracownia kompetencji społecznej ,Zajęcia praktyczne

Uryć –Kuzian Katarzyna

kontraktowy

Technologia postaci leków, Analiza leków, Podst. biofizyki i aparat. elektr.

Praktyka zawodowa

TF, TEiIM

Pawlik Katarzyna

kontraktowy

Zajęcia praktyczne

TF

Penar Alicja

dyplomowany

Anatomia, fizjologia i patologia

Elementy fizjologii, promocji zdrowia i profilaktyki

TM, TZ, OŚ,OM,

Płodzień Grażyna

dyplomowany

Podstawy eduk. muzycznej, Elem. arteterapii, Pracownia Wychowania dziecka, Koło artystyczne,

ODZ,TZ,ODPS,

AON, OOS

Połojko Halina

dyplomowany

Promocja zdrowia i profilaktyka, Pracownia wychowania dziecka

AON, ODZ

Prajzler- Mocur

Danuta

dyplomowany

Pracownia wych. plastycznego i technicznego, Pracownia terapii zajęciowej Zajęcia praktyczne

ODZ, TZ, ODPS

Ryba Maria

dyplomowany

Język niemiecki

Koło języka niemieckiego

OŚ, ODPS, OM, OOS

Skrabalak Renata

dyplomowany

Pracownia masażu, Podst. reh. i usprawniania, Anatomia, fizjologia, patologia

J. migowy

TM, TF, TE IiM, TZ, AON

Stawarz Ireneusz

dyplomowany

Technologia informatyczna w zawodzie

TM

Sudoł Halina

dyplomowany

Podst. anatomii i fizjologii, Prac. zabiegów higienicznych,

Opieka nad osobą chorą i niesamodzielną,

Propedeutyka ratownictwa,

ODZ, TZ, OM, TEiIM

Szałajko Wiesława

mianowany

Podst.pedagogiki socj.i etyki,

Patol. z elem. psychopatologii

Praktyka zawodowa

Szumilas Marcin

kontraktowy

Język angielski zawodowy

Koło j. angielskiego

TEiIM, AON, TZ,ODZ, TM, TK,TEiIM

Śnieżek Wiesław

dyplomowany

Wybr. zag.z met pracy socjalnej, Wybr. zag.z met pracy z podopiecznym, Podst.psych.,socjol. ipedagog.

Zajęcia praktyczne

TZ, AON,TM,OOS, ODPS, OŚ

Toton Ewa

mianowany

Chemia kosmetyczna,

Farmakologia z elementami chemii leków, Podst. analizy leków

TK, TF

Węgrzyn Anna

stażysta

Język migowy

ODZ,TM, TEiIM, ODPS,OOS,AON,

TZ

Wdowiak Marzena

mianowany

Terapia zajęciowa, Pedagogika specjalna,

Metodyka pracy z podopiecznym

TZ, ODZ, OŚ, AON, OOS, ODPS

Wojtowicz Krystyna

dyplomowany

Literatura dziecięca

ODZ

Wojtowicz Grzegorz

kontraktowy

Wf

Wf z el. rehabilitacji

TM, ODZ, TZ, TF,TK, TEiIM, AON,OOS

Wójciak Igor

kontraktowy

Diagnostyka obrazowa

Anatomia radiologiczna

TEl

Zajdel Wioletta

kontraktowy

Podstawy prawa, przedsiębiorczości i przepisów BHP w zawodzie

AON, OOS, ODPS, ODZ, TZ, TM,TF, TK, TEiIM

Ziajka Elżbieta

dyplomowany

Podstawy edukacji muzycznej

ODZ

Ziarko Joanna

kontraktowy

Pracownia analizy leków

TF

Żyłka -Reut

Anita

dyplomowany

Anatomia,fizjologia,patologia

Prac.fizykoterapii i masażu,

Wybr. zagadn. z fizjoterapii

TM, TK, TF