edytuj
Medyczno-Społeczne Centrum
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
Medyczna Szkoła Policealna
im. Anny Jenke
edytuj
Technik elektroniki
i informatyki medycznej
Technik
elektroradiolog
Technik
farmaceutyczny
Asystent osoby niepełnosprawnej
Technik
masażysta
Terapeuta
zajęciowy
Higienistka
stomatologiczna
Protetyk
słuchu
Opiekunka
dziecięca
technik usług
kosmetycznych
opiekun
medyczny
opiekunka
środowiskowa
opiekun
w domu pomocy społecznej
opiekun
osoby starszej

Logowanie

Galerie fotografii

 • Szkoła powstała 1 września 1962 roku na mocy uchwały PWRN w Rzeszowie , jako Liceum Medyczne kształcące pielęgniarki w 5-letnim cyklu nauczania. Początki były trudne, ponieważ szkoła nie dysponowała własnym budynkiem więc została zlokalizowana w budynku Szkoły Podstawowej i Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Dąbrowskiego. W roku szkolnym 1970/71 została przeniesiona do budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 a następnie do I LO im. KEN przy ul. Zagrody, gdzie z dniem 1 września 1980 roku utworzono Zespół Szkół w skład którego weszły I Liceum Ogólnokształcące, Liceum Medyczne i Medyczne Studium Zawodowe. Na podstawie decyzji Wojewody Podkarpackiego rozwiązującej Zespół LM oraz LO nr 1 od 1 września 1999 roku szkoła uzyskała samodzielność
 • W historię szkoły na trwałe wpisały się losy ludzi, którzy ją tworzyli. Przez 40 lat szkołą kierowali:
  • 1962 - 67 J. Penar
  • 1967 - 72 Z. Bandurka
  • 1972 - 75 J. Sternik
  • 1975 - 76 L. Ciuk
  • 1976 - 77 K. Szczepanik
  • 1977 - 86 T. Blecharczyk
  • 1986 - 99 K. Serbin
  • 1999 - H. Połojko
 • Do grona zasłużonych nauczycieli należą: Z. Bandurka, W. Kubrakiewicz, U. Świtalska, A. Słuszkiewicz, M. Robel, M. Kaczor, M. Górska, L. Chomińska, K. Szczepanik, W. Jasik
 • Dnia 3 czerwca 2002 r. Sejmik Województwa Podkarpackiego w 40 rocznicę powstania nadał szkole imię Anny Jenke, uchwałą Nr XLV/489/02