TEiM TE TF AON TM TZ HS
PS ODZ TUK OM OS  WDPS  OOS

online

W dniach 3-4.06 oraz 16-17.06 nauczyciele z Naszej szkoły wzięli udział w konferencji zorganizowanej przez PCEN oraz Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Ze względu na trudną sytuację związaną z trwającą pandemią koronawirusa SARS CoV-2 spotkanie prowadzone było online.

Temat meetingu poświęcony był „Zdrowiu dzieci i młodzieży w kontekście zagrożeń XXI w”. Nauczyciele – mgr G. Chytła-Borczyk, mgr P. Deptuch oraz mgr B. Michalczak – Korzeniowska zaprezentowali wykłady dotyczące zdrowego odżywiania dzieci i młodzieży. Przedstawili najczęstsze błędy żywieniowe i ich skutki zdrowotne, a w oparciu o piramidę zdrowia omówili zasady prawidłowej diety dotyczące poszczególnych grup wiekowych. Zwrócili również uwagę na produkty wzmacniające układ odpornościowy, co w czasie trwania pandemii jest dla nas bardzo ważne.

Na spotkaniu poruszano również zagadnienia dotyczące m.in. higieny i dezynfekcji rąk oraz wymogów higieniczno – sanitarnych w placówkach wychowania i nauczania. Nowa sytuacja epidemiologiczna związana z pandemią SARS CoV-2 jest dla wszystkich trudna, a zaprezentowane na spotkaniu zagadnienia szczególnie nas interesują gdyż gwarantują bezpieczeństwo nie tylko Naszym dzieciom, wychowankom czy podopiecznym, ale także nam samym. [GChB]

OBECNIE NA TERYTORIUM RP WPROWADZONO DRUGI STOPIEŃ ALARMOWY CRP (BRAVO-CRP) W związku z organizacją wyborów prezydenckich, Prezes Rady Ministrów wprowadził stopień alarmowy CRP (drugi stopień alarmowy BRAVO-CRP) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – obowiązujący od dnia 10 lipca 2020 r. od godz. 00:01 do dnia 13 lipca 2020 r. do godz. 23:59.
Stopień wprowadził Prezes Rady Ministrów na podstawie przepisów ustawy z 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 796). Stopień BRAVO-CRP był już wprowadzany m.in. w trakcie I tury wyborów Prezydenta RP.
Stopnie alarmowe CRP dotyczą zagrożenia w cyberprzestrzeni. Stopień alarmowy BRAVO-CRP jest drugim stopniem alarmowym w czterostopniowej skali. Oznacza to, że administracja publiczna jest zobowiązana do prowadzenia wzmożonego monitoringu stanu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych.
W przypadku wprowadzenia stopnia alarmowego BRAVO-CRP organy administracji publicznej oraz kierownicy służb i instytucji właściwych w sprawach bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego realizują m. in. takie zadania jak:
• wzmożone monitorowanie stanu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych organów administracji publicznej lub systemów teleinformatycznych wchodzących w skład infrastruktury krytycznej;
• monitorowanie i weryfikowanie czy nie doszło do naruszenia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej;
• sprawdzenie dostępności usług elektronicznych;
• poinformowanie pracowników instytucji o konieczności zachowania zwiększonej czujności;
• wprowadzenie całodobowych dyżurów administratorów systemów kluczowych dla funkcjonowania organizacji oraz personelu uprawnionego do podejmowania decyzji w sprawach bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych. Wszelkie dodatkowe informacje znajdują się pod wskazanym poniżej adresem:
https://www.antyterroryzm.gov.pl/CAT/stopnie-alarmowe/858,Stopnie-alarmowe-i-stopnie-alarmowe-crp.html

Część Pisemna: 23. 06. 2020        godz.10.00 do 11.00- II TeIM, godz..12.00 do 13.00 – TK kw.AU.61./popr , sala 4 MSP- ul.Konarskiego3  

                   g. 14.00 do 15.00 Kier: II TZ, IITK -sala G, IITM, IIOD -sala G1 , IIDPS, IIOOSt, /popr AON+OŚ- sala G2 I LO    

Część Praktyczna: „model d”

Kierunek:IITZ-kwalifikacja-MS.09.                   *22.06.20 budynek MSP ul. Konarskiego 3 sala 4 g 13.00 do16.00  

Kierunek:TK -kwalifikacja- AU.61.                   *22.06.20 budynek MSP ul. Konarskiego 3 sala 5 g 13.00 do15.00  

Część Praktyczna: „model w”

Kierunek: IITK-kwalifikacja-AU.62.   *25.06.20 budynek MSP ul. Konarskiego 3 sala 2

                                                  godz.8.00 do 10.00-zmianaI, godz.12.00do14.00-zmiana II, godz.16.00do18.00-zmiana III

Kierunek:TEiIM-kwalifikacja-EE.29.    *26.06.20 budynek MSP ul. Konarskiego 3 sala 6

                                                        godz.8.00do10.00-zmianaI, godz.12.00do14.00-zmiana II, godz.16.00 do 18.00-zmiana III

                 *27.06.20 budynek MSP godz.8.00do10.00-zmianaI

Kierunek:IIOOSt-kwalifikacja-MS.07.                          *27.06.20 budynek MSP ul. Konarskiego 3 sala 4

                                             godz.8.00do10.00-zmianaI,godz.12.00 do 14.00-zmiana II, godz.16.00 do 18.00-zmianaIII/kw-MS.08

               *28.06.20 budynek MSP godz.8.00do10.00-zmianaI/kw-MS.05

Kierunek: IITM-kwalifikacja-MS.01.                             *29.06.20 budynek MSP ul. Konarskiego 3 sala 6

                                            godz.8.00 do 10.00 –zmiana I, godz. 12.00 do 14.00 - zmiana II, godz. 16.00 do 18.00-zmiana III

Kierunek: IIODPS-kwalifikacja-MS.06.                      *29.06.20 budynek MSP ul. Konarskiego 3 sala 4

                                          godz.8.00 do 10.00 – zmiana I, godz. 12.00 do 14.00 - zmiana II, godz. 16.00 do 18.00-zmiana III

Kierunek:IIOD-kwalifikacja-MS.11.                            *30.06.20 budynek MSP ul. Konarskiego 3 sala 2

                                           godz.9.00do12.00-zmiana I, godz.15.00do18.00-zmiana II

                *01.07.20 budynek MSP godz.9.00do12.00-zmiana I

*** ZDAJĄCY/ZDROWI ZGŁASZAJĄ SIĘ na 1 godz przed ROZPOCZĘCIEM EPK w Z           ***Listy zdających wraz z harmonogramem –tabl. ogłoszeń MSP

*** OBOWIĄZUJĄCE PROCEDURY GIS, MEN i CKE   –tabl. ogłoszeń MSP      

        

farmacja

/najważniejsze informacje z regulaminu przyznawania stypendiów/

Dotyczy słuchaczy kierunków dziennych i zaocznych uczących się w MSCKZiU w Sanoku

O stypendium za wyniki w nauce może ubiegać się słuchacz nie wcześniej niż po pierwszym semestrze nauki, który spełnia łącznie następujące kryteria:

1.W poprzednim semestrze nauki uzyskał średnią ocen co najmniej 5.00

2.Posiada co najmniej 70.00% frekwencji na zajęciach.

3.Wykazywał się zaangażowaniem na rzecz szkoły i /lub/ środowiska lokalnego.

Słuchacz ubiegający się o stypendium składa wniosek do szkolnej komisji stypendialnej niezwłocznie po zakończeniu semestru.

Słuchacz uczący się jednocześnie w kilku zawodach może otrzymać tylko jedno stypendium.

Wysokość stypendium ustala Zarząd Województwa Podkarpackiego w ramach środków finansowych ustalonych w budżecie Województwa Podkarpackiego na okres od 1 września do 31 stycznia oraz od 1 lutego do dnia 30 czerwca .

Członkowie komisji oceniają wnioski zgodnie z punktacją:

a. średnia ocen

5.00- 5,20                 2 pkt.

5,21- 5,40                 4 pkt.

5,41 i wyżej               6 pkt.

b. frekwencja

70.00%- 79,50%       1 pkt.

79,51%- 89,50%       2 pkt.

89,51% i wyżej         3 pkt.

c. zaangażowanie na rzecz szkoły i /lub/ środowiska lokalnego do 3 pkt.; zaangażowanie to powinno być udokumentowane !

Słuchacz traci prawo do stypendium w przypadku skreślenia z listy lub rezygnacji z nauki.

Słuchacze ubiegający się o stypendium od września 2020 roku powinni złożyć wniosek osobiście do 26 czerwca 2020 roku.

Wniosek do pobrania - Wniosek

Regulamin

   
   

RODO  

   

SDG Facebook Slider  

   

Egzamin  

   

Debata oświatowa  

   
   
   

 Materiały do zajęć dostępne na stronie w menu  NAUCZANIE 

należy wybrać  właściwy kierunek. 

Hasła do materiałów uczniowie powinni otrzymać 

od  WYCHOWAWCÓW.      

 UWAGA!

    W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej

od dnia 12.03.2020r do odwołania 

wszystkie zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w szkole oraz 

placówkach szkolenia praktycznego zostają odwołane.

W sprawach pilnych kontakt telefoniczny lub e-mailowy.

Prosimy o systematyczne śledzenie informacji na stronie szkoły

© MSCKZiU SANOK