TEiM TE TF AON TM TZ HS
PS ODZ TUK OM OS  WDPS  OOS

Dnia 8 października 2010 w Krośnie odbyła się wojewódzka narada nt „Współpracy Państwowej Inspekcji Sanitarnej z administracją rządową i samorządową oraz dobrych praktyk w realizacji zadań z zakresu profilaktyki HIV/AIDS i narkomanii”. Konferencja przebiegała w kilku etapach i obejmowała zakresem tematycznym samorządy powiatów: sanocki, krośnieński, leski, jasielski, bieszczadzki. Część teoretyczną przygotowała WSSE w Rzeszowie i wykład wprowadzający dot. „Sytuacji epidemiologicznej zakażeń HIV i choroby AIDS w świecie, w Polsce i w województwie podkarpackim”. Następnie rezultaty i efekty podejmowanych działań w w/w zakresie prezentowali Powiatowi Inspektorzy Sanitarni i samorządowcy/Sanocki SANEPID dostąpił zaszczytu dzielenia się swoimi dokonaniami/. Merytoryczną realizację zadań z zakresu profilaktyki HIV/AIDS w powiecie sanockim omówił Stanisław Kwolek - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, a tzw. dobre praktyki w realizacji programu zaprezentowała Halina Połojko dyrektor Medycznej Szkoły Policealnej w Sanoku,w której program profilaktyki HIV/AIDS realizowany jest od 1988r. Przygotowana przez MSP prezentacja tzw”Dni Szczególnej Troski o Zdrowie” obejmowała: warsztaty, happeningi ,mitingi, konkursy, turnieje, pokazy, teatrzyki oraz krótkie scenki edukacyjne. Aktywne- sprawdzone latami, metody i formy zawsze trafiały na dobry grunt ; angażowały dzieci, młodzież i nauczycieli z różnych szkół /czasami z całego podkarpacia / Zaproponowane przez „Medyk” działania profilaktyczne i kampanie informacyjne były wspierane organizacyjnie przez różne służby /min.policję,straż / a także instytucje i organizacje pożytku publicznego. Na przestrzeni tych lat wymowna była zawsze; hojność sponsorów np. ”za wiedzę o AIDS Sylwia jedzie do Grecji” i szeroka współpraca z wieloma podmiotami ,zawsze w trosce o naszą młodzież. Duża liczba uczestników, wielosektorowość współpracy i różnorodność zaproponowanych przez MSP działań profilaktycznych kilkakrotnie doceniono w Ogólnopolskich Konkursach/IIm za plakat, III i V m w zakresie -  Programy profilaktyczne HIV/AIDS/.

Prezentację programu zakończyła Petycja Młodzieży solidaryzującej się z chorymi na AIDS.

 

   
   

RODO  

   

SDG Facebook Slider  

   

Egzamin  

   

Debata oświatowa  

   
   
   

Dyrekcja MSCKZIU

zwraca się z prośbą o zalogowanie się na klasową pocztę elektroniczną 
w celu odebrania od wychowawców ważnych informacji dotyczących
organizacji pracy kierunków od poniedziałku 19.10.2020

W sprawach pilnych kontakt telefoniczny lub e-mailowy. 
Prosimy o systematyczne śledzenie informacji na stronie szkoły

© MSCKZiU SANOK