TEiM TE TF AON TM TZ HS
PS ODZ TUK OM OS  WDPS  OOS

Protokół z Konkursu na najciekawszą „Kartkę świąteczną ”

z dn. 22.12.2010r.

Komisja Konkursowa w składzie:
1.  mgr Połojko Halina  - Dyrektor
2.  mgr Alicja Penar  – Kier. Szkol. Praktycznego
3.  mgr Kosz Barbara   - Kier. Szkol. Praktycznego
4.  mgr Danuta Prajzler- Mocur  – Koło Plastyczne
5.  mgr Elżbieta Baran   - Prac. Terapii Zaj.
6.  mgr Lidia Kobiela - Prac. Terapii Zaj.
Nagrodzeni w konkursie :
Miejsce I
Katarzyna Solecka
Miejsce II
Aleksandra Bocoń
Kinga Kot
Miejsce III
Paulina Piróg
Wyróżnienia :
Robert Torba
Joanna Rogula
Barbara Duduś
Agnieszka Targowska
Katarzyna Biodrowicz
   
   

RODO  

   

SDG Facebook Slider  

   

Egzamin  

   

Debata oświatowa  

   
   
   

Dyrekcja MSCKZIU

zwraca się z prośbą o zalogowanie się na klasową pocztę elektroniczną 
w celu odebrania od wychowawców ważnych informacji dotyczących
organizacji pracy kierunków od poniedziałku 19.10.2020

W sprawach pilnych kontakt telefoniczny lub e-mailowy. 
Prosimy o systematyczne śledzenie informacji na stronie szkoły

© MSCKZiU SANOK