TEiM TE TF AON TM TZ HS
PS ODZ TUK OM OS  WDPS  OOS

W związku z obchodami w naszej szkole "Dnia Bezpiecznego Internetu 2010"

zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie plastycznym na temat:
"NIE DLA CYBERPRZEMOCY !".
W konkursie mogą brać udział wyłącznie słuchacze Medycznej Szkoły Policealnej w Sanoku.
Prace mogą być wykonane w dowolnej technice graficznej (na arkuszach papieru), które należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 9.02.2010 r. (wtorek) w sekretariacie szkoły.
Ogłoszenie wyników i wręczenie nagrody głównej oraz pamiątkowych dyplomów przez Dyrektora szkoły odbędzie się   w dniu 12.02.2010 r. (piątek) o godzinie 10:20 w sali nr 3.

Zapraszamy do udziału

Grzegorz Bednarz, Dariusz Jabłoński

 

 

 

Zasady konkursu

 1. W konkursie mogą wziąć udział słuchacze MSP SANOK.
 2. Prace mogą być wykonane na dowolnego rodzaju papierze o dowolnym formacie.
 3. Temat pracy "NIE DLA CYBERPRZEMOCY !".
 4. Do wykonania pracy dozwolone są wszelkie środki artystyczne: farby, kredki, pastele itp.
 5. Każdy uczestnik konkursu może oddać tylko jedną pracę.
 6. Złożone prace stanowić będą własność organizatora konkursu i nie zostaną zwrócone.
 7. Prace powinny zostać złożone w sekretariacie szkoły do dnia 9.02.2010.
 8. Każda praca powinna być oznaczona według wzoru:
  Imię Nazwisko:.........................
  Kierunek: ...............................
  Klasa: ....................................
   
   

RODO  

   

SDG Facebook Slider  

   

Egzamin  

   

Debata oświatowa  

   
   
   

Dyrekcja MSCKZIU

zwraca się z prośbą o zalogowanie się na klasową pocztę elektroniczną 
w celu odebrania od wychowawców ważnych informacji dotyczących
organizacji pracy kierunków od poniedziałku 19.10.2020

W sprawach pilnych kontakt telefoniczny lub e-mailowy. 
Prosimy o systematyczne śledzenie informacji na stronie szkoły

© MSCKZiU SANOK