W związku z obchodami w naszej szkole "Dnia Bezpiecznego Internetu 2010"

zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie plastycznym na temat:
"NIE DLA CYBERPRZEMOCY !".
W konkursie mogą brać udział wyłącznie słuchacze Medycznej Szkoły Policealnej w Sanoku.
Prace mogą być wykonane w dowolnej technice graficznej (na arkuszach papieru), które należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 9.02.2010 r. (wtorek) w sekretariacie szkoły.
Ogłoszenie wyników i wręczenie nagrody głównej oraz pamiątkowych dyplomów przez Dyrektora szkoły odbędzie się   w dniu 12.02.2010 r. (piątek) o godzinie 10:20 w sali nr 3.

Zapraszamy do udziału

Grzegorz Bednarz, Dariusz Jabłoński

 

 

 

Zasady konkursu

 1. W konkursie mogą wziąć udział słuchacze MSP SANOK.
 2. Prace mogą być wykonane na dowolnego rodzaju papierze o dowolnym formacie.
 3. Temat pracy "NIE DLA CYBERPRZEMOCY !".
 4. Do wykonania pracy dozwolone są wszelkie środki artystyczne: farby, kredki, pastele itp.
 5. Każdy uczestnik konkursu może oddać tylko jedną pracę.
 6. Złożone prace stanowić będą własność organizatora konkursu i nie zostaną zwrócone.
 7. Prace powinny zostać złożone w sekretariacie szkoły do dnia 9.02.2010.
 8. Każda praca powinna być oznaczona według wzoru:
  Imię Nazwisko:.........................
  Kierunek: ...............................
  Klasa: ....................................
   
   

RODO  

   

SDG Facebook Slider  

   

Egzamin  

   

Debata oświatowa  

   
   
   

KLAUZULA INFORMACYJNA
do przetwarzania danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informuję Pana/Panią, że:

Administratorem Danych jest:

Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sanoku

38-500 Sanok
ul. Konarskiego 3
tel. 134631242

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych oraz udostępnia jego dane kontaktowe:

 tel. 134631242 wew. 24
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dane będą przetwarzane w celu:

Procesu dydaktyczno - wychowawczego

Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest:

udzielona zgoda na przetwarzanie danych realizacja obowiązku prawnego wynikającego z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.

Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 i 1000)

Informacja o przekazywaniu danych do innych podmiotów:

Dane nie będą przekazywane innym podmiotom niewymienionym 
w przepisach prawa.

Okres przechowywania danych:

Dane będą przechowywane do końca procesu kształcenia

Ma Pani/Pan prawo do:

- prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (*jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

- prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

Podane dane są:

wymogiem ustawy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

© MSCKZiU SANOK