TEiM TE TF AON TM TZ HS
PS ODZ TUK OM OS  WDPS  OOS

Medyczna Szkoła Policealna w Sanoku w akcji „Ziemia Sanocka dla Szpitala”.

 

Podczas tegorocznej, piątej edycji akcji „Ziemia Sanocka dla Szpitala” uczestniczyli słuchacze naszej szkoły. Uczniowie kierunku terapia zajęciowa już na dłuższy czas przed akcją przygotowywali fanty na loterię, między innymi były to: linoryty, biżuteria, figurki z masy solnej. Pieniądze pozyskane na akcji zostały przeznaczone na remont Oddziału Noworodkowego. Organizatorami akcji, która odbyła się 14-15 maja byli Urząd Miasta w Sanoku, Sanocka Fundacja Ochrony Zdrowia oraz SP ZOZ Sanok.

Zebrane pieniądze pochodziły z różnych źródeł, np. imprez towarzyszących akcji , z loterii fantowej. Również, tak jak zawsze na terenie całego powiatu sanockiego (pod kościołami, na rynkach, skwerach, przy sklepach – pomiary cukru we krwi oraz ciśnienia tętniczego) uczniowie naszej szkoły prowadzili kwestę na rzecz szpitala. Słuchacze kierunku Ratownik Medyczny z Medycznej Szkoły Policealnej uczyli zainteresowanych udzielania pierwszej pomocy. Szczególnie chętnie nauki pobierali dzieci i młodzież. Słuchacze naszej szkoły chętnie uczestniczyli, uczestniczą i będą uczestniczyć w różnych akcjach charytatywnych.

DSC_0050

   
   

RODO  

   

SDG Facebook Slider  

   

Egzamin  

   

Debata oświatowa  

   
   
   

Dyrekcja MSCKZIU

zwraca się z prośbą o zalogowanie się na klasową pocztę elektroniczną 
w celu odebrania od wychowawców ważnych informacji dotyczących
organizacji pracy kierunków od poniedziałku 19.10.2020

W sprawach pilnych kontakt telefoniczny lub e-mailowy. 
Prosimy o systematyczne śledzenie informacji na stronie szkoły

© MSCKZiU SANOK