TEiM TE TF AON TM TZ HS
PS ODZ TUK OM OS  WDPS  OOS

DSCN1259W dniu 10 czerwca Koło Promocji Zdrowia we współpracy z Klubem Ośmiu zorganizowało Integracyjny Turniej Sportowy „SM-bit”. To święto szkolnego sportu obejmowało konkurencje sportowe oraz kwiz, zawierający pytania dotyczące zdrowego stylu życia, dyscyplin sportowych oraz patronki naszej szkoły, Anny Jenke.

W tym roku gośćmi naszej imprezy były dzieci ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sanoku, w tym dwie drużyny biorące udział w konkursie. Medyczną Szkołę Policealną również reprezentowały dwie grupy zawodników, a utworzyli je słuchacze kierunków: I Technik Masażysta i I Ratownik Medyczny.

Turniej stanowił okazję do sprawdzenia swojej wiedzy z zakresu promocji zdrowia oraz swojej sprawności fizycznej w toku zdrowej rywalizacji, a jednocześnie uczył tolerancji wobec osób niepełnosprawnych, którymi byli podopieczni Ośrodka Szkolno-Wychowawczego.

Półtoragodzinna zabawa zakończyła się następującymi wynikami:

- I miejsce w ramach MSP uzyskał kierunek I Technik Masażysta (17 punktów), który pokonał drużynę I Ratowników Medycznych jednym punktem,

- Drużyna B z SOSW uzyskała 13 punktów i tym samym zwyciężyła nad drużyną A (11 punktów).

Wszystkie osoby biorące udział w rywalizacji otrzymały nagrody.

Jako że startującymi w konkurencjach oraz widzami byli zarówno słuchacze MSP jak i dzieci z Ośrodka, Turniej okazał się bardzo dobrą okazją do ćwiczenia sposobów komunikowania się osób o różnym poziomie umiejętności psychomotorycznych, a także do wyrażania emocji przez kulturalny doping.

   
   

RODO  

   

SDG Facebook Slider  

   

Egzamin  

   

Debata oświatowa  

   
   
   

Dyrekcja MSCKZIU

zwraca się z prośbą o zalogowanie się na klasową pocztę elektroniczną 
w celu odebrania od wychowawców ważnych informacji dotyczących
organizacji pracy kierunków od poniedziałku 19.10.2020

W sprawach pilnych kontakt telefoniczny lub e-mailowy. 
Prosimy o systematyczne śledzenie informacji na stronie szkoły

© MSCKZiU SANOK