TEiM TE TF AON TM TZ HS
PS ODZ TUK OM OS  WDPS  OOS

Rozpoczynają się Egzaminy zawodowe

Harmonogram Egzaminów

13.06.2011 Etap Pisemny - wszystkie kierunki

E P K Z

SESJA   LETNIA   2011
Etap Pisemny: 13. 06. 11 godz. 12.00 do 14.00 sala G budynek I LO
Kierunki: TK, AON,OŚ, ODPS,RM,TM, OD,TZ,OM
Etap Praktyczny:14.06.11 budynek MSP ul. Konarskiego 3
Kierunki:
AON sala 3 godz.9.00 do 12.00
OŚ,ODPS  sala 2 godz.9.00 do 12.00 budynek MSP
RM sala 6 – zmiana I godz.9.00do 13.00,zmiana II godz.15.00do 19.00
15.06.11 budynek MSP ul. Konarskiego
Kierunki:
TZ sala 3, ODz  sala 2 godz.9.00 do 13.00
TK, TM  sala G   godz. 9.00 do 13.00
RM sala 6 – zmiana I godz.9.00do 13.00,zmiana II godz.15.00do 19.00
16.06.11 budynek MSP ul. Konarskiego3 Kierunek:  RM sala 6- zmiana I godz.9.00do 13.00,
28,29,30.06.11 budynek MSP ul. Konarskiego3 Kierunek ;

OM sala 2- zmiana I godz.9.00do 13.00,zmiana II godz.14.00 do 18.00
***ZDAJĄCY ZGŁASZA SIĘ na 1 godz przed ROZPOCZĘCIEM EPKZ

ODPRAWA CZŁONKÓW ZESPOŁÓW
EGZAMINACYJNYCH  EPKZ
W SALI  INFORMATYCZNEJ
na GODZ przed rozpoczęciem egzaminu

   
   

RODO  

   

SDG Facebook Slider  

   

Egzamin  

   

Debata oświatowa  

   
   
   

Dyrekcja MSCKZIU

zwraca się z prośbą o zalogowanie się na klasową pocztę elektroniczną 
w celu odebrania od wychowawców ważnych informacji dotyczących
organizacji pracy kierunków od poniedziałku 19.10.2020

W sprawach pilnych kontakt telefoniczny lub e-mailowy. 
Prosimy o systematyczne śledzenie informacji na stronie szkoły

© MSCKZiU SANOK