TEiM TE TF AON TM TZ HS
PS ODZ TUK OM OS  WDPS  OOS

ANALIZA WYNIKÓW ANKIETY „ ABSOLWENT”

PROWADZONEJ W MEDYCZNEJ SZKOLE POLICEALNEJ
IM. ANNY JENKE W SANOKU

W DNIU 28 CZERWCA 2013 r


 


 

 


 1. 96% deklaruje zainteresowanie szkołą, tyle samo ocenia zajęcia jako interesujące
 2. 95,48% respondentów podaje, że korzysta z pomocy dydaktycznych
 3. 84% młodzieży wskazało, że szkoła pomogła im w planowaniu przyszłości
 4. 80% młodzieży ocenia atmosferę szkoły co najmniej dobrze
 5. 95,48% czuło się w szkole bezpiecznie
 6. 76% lubiło swoją klasę
 7. Dla 86% program wychowawczy realizował ich potrzeby
 8. 100% badanych zna Statut Szkoły, a 24% badanej młodzieży korzystało z zapisów Statutu Szk
 9. 82% badanych oceniło swoje umiejętności dobrze lub bardzo dobrze
 10. 66% badanych podkreśliło umiejętności współdziałania zespołowego
 11. 60% poprawność wykowywanego zabiegu i prawie tyle samo umiejętn dbania o własne zdrowie
 12. 30% opanowało umiejętność poprawnego wypowiadania się
 13. 44 osoby za ważne uznało samoocenę własnego uczenia się
 14. 36 osób rozwiązywanie problemów w twórczy sposób
 15. 33 osoby poszukiwanie, porządkowanie i wykorzystania informacji z różnych źródeł
 16. Tylko 10 szybkiego pamięciowego uczenia się i w tym aż 5 z technika usług kosmetycznych
   
   

RODO  

   

SDG Facebook Slider  

   

Egzamin  

   

Debata oświatowa  

   
   
   

Dyrekcja MSCKZIU

zwraca się z prośbą o zalogowanie się na klasową pocztę elektroniczną 
w celu odebrania od wychowawców ważnych informacji dotyczących
organizacji pracy kierunków od poniedziałku 19.10.2020

W sprawach pilnych kontakt telefoniczny lub e-mailowy. 
Prosimy o systematyczne śledzenie informacji na stronie szkoły

© MSCKZiU SANOK