TEiM TE TF AON TM TZ HS
PS ODZ TUK OM OS  WDPS  OOS

W dniach 24 września 03 grudnia 2010r Szkoła Policealna włączyła się do Ogólnopolskiej Zbiórki Żywności prowadzonej przez Federację Banków Żywności w sieci sklepów „Biedronka”. Efekty kilku zbiórek w 2010r były imponujące. W Polsce zebrano ogółem ok.11 tyś kg żywności, dla środowisk potrzebujących wsparcia. Wolontariusze Szkoły Medycznej zbierali żywność dla TPD, Sanockiego Koła Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym Ruchowo. Sanocki „MEDYK” przekazał również na ręce Pani Prezes Koła wraz ze „Świątecznymi Życzeniami” paczkę ok 15 kg środków czystości dla najbardziej potrzebujących. W zbiórce uczestniczyli słuchaczy wszystkich I-szych roczników dziennych i zaocznych ,oraz II Terapeuta Zajęciowy II Opiekunka Dziecięca Ph

                                                                                                              

   
   

RODO  

   

SDG Facebook Slider  

   

Egzamin  

   

Debata oświatowa  

   
   
   

 Materiały do zajęć dostępne na stronie w menu  NAUCZANIE 

należy wybrać  właściwy kierunek. 

Hasła do materiałów uczniowie powinni otrzymać 

od  WYCHOWAWCÓW.      

 UWAGA!

    W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej

od dnia 12.03.2020r do odwołania 

wszystkie zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w szkole oraz 

placówkach szkolenia praktycznego zostają odwołane.

W sprawach pilnych kontakt telefoniczny lub e-mailowy.

Prosimy o systematyczne śledzenie informacji na stronie szkoły

© MSCKZiU SANOK