TEiM TE TF AON TM TZ HS
PS ODZ TUK OM OS  WDPS  OOS

image001W dniu 27 maja w Klubie „Górnik” odbyła się konferencja naukowa ”Dzieci i młodzież z przewlekłymi problemami zdrowotny w Szkole Promującej Zdrowie”. Organizatorem konferencji było Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli, Zarząd Oddziału Powiatowego i Okręgowego TPD oraz Medyczna Szkoła Policealna im. Anny Jenke w Sanoku. W trakcie konferencji omówiono problemy i zagrożenia zdrowia wśród dzieci i młodzieży. Przedstawione wykłady to m.in. Integralny model zdrowia- dr Barbara Wolny; Funkcjonowanie dzieci i młodzieży z problemami zdrowotnymi w szkolnej rzeczywistości - ujęcie psychologiczne - mgr Barbara Cebula; Rola i zakres profilaktyki uniwersalnej, a zagrożenia zdrowia dzieci i młodzieży w kontekście skoku cywilizacyjnego - mgr Danuta Turek-Fijak; Dekalog prozdrowotnego stylu życia – moda czy konieczność? - mgr Halina Połojko. W trakcie przerwy można było skorzystać ze stoisk warsztatowych: zioła wspomagające różne funkcje organizmu; nauka samobadania; muzykoterapia-muzyka która leczy.

 

   
   

RODO  

   

SDG Facebook Slider  

   

Egzamin  

   

Debata oświatowa  

   
   
   

 Materiały do zajęć dostępne na stronie w menu  NAUCZANIE 

należy wybrać  właściwy kierunek. 

Hasła do materiałów uczniowie powinni otrzymać 

od  WYCHOWAWCÓW.      

 UWAGA!

    W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej

od dnia 12.03.2020r do odwołania 

wszystkie zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w szkole oraz 

placówkach szkolenia praktycznego zostają odwołane.

W sprawach pilnych kontakt telefoniczny lub e-mailowy.

Prosimy o systematyczne śledzenie informacji na stronie szkoły

© MSCKZiU SANOK