TEiM TE TF AON TM TZ HS
PS ODZ TUK OM OS  WDPS  OOS

image001W dniu 27 maja w Klubie „Górnik” odbyła się konferencja naukowa ”Dzieci i młodzież z przewlekłymi problemami zdrowotny w Szkole Promującej Zdrowie”. Organizatorem konferencji było Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli, Zarząd Oddziału Powiatowego i Okręgowego TPD oraz Medyczna Szkoła Policealna im. Anny Jenke w Sanoku. W trakcie konferencji omówiono problemy i zagrożenia zdrowia wśród dzieci i młodzieży. Przedstawione wykłady to m.in. Integralny model zdrowia- dr Barbara Wolny; Funkcjonowanie dzieci i młodzieży z problemami zdrowotnymi w szkolnej rzeczywistości - ujęcie psychologiczne - mgr Barbara Cebula; Rola i zakres profilaktyki uniwersalnej, a zagrożenia zdrowia dzieci i młodzieży w kontekście skoku cywilizacyjnego - mgr Danuta Turek-Fijak; Dekalog prozdrowotnego stylu życia – moda czy konieczność? - mgr Halina Połojko. W trakcie przerwy można było skorzystać ze stoisk warsztatowych: zioła wspomagające różne funkcje organizmu; nauka samobadania; muzykoterapia-muzyka która leczy.

 

   
   

RODO  

   

SDG Facebook Slider  

   

Egzamin  

   

Debata oświatowa  

   
   
   

Dyrekcja MSCKZIU

zwraca się z prośbą o zalogowanie się na klasową pocztę elektroniczną 
w celu odebrania od wychowawców ważnych informacji dotyczących
organizacji pracy kierunków od poniedziałku 19.10.2020

W sprawach pilnych kontakt telefoniczny lub e-mailowy. 
Prosimy o systematyczne śledzenie informacji na stronie szkoły

© MSCKZiU SANOK