TEiM TE TF AON TM TZ HS
PS ODZ TUK OM OS  WDPS  OOS

2Pod koniec października nasi słuchacze pod opieką nauczycieli uczestniczyli w "Projekcie aktywizacji dla osób starszych z Sanoka". Na spotkaniu omówione zostały tematy dotyczące aktywności fizycznej seniorów oraz ćwiczeń gimnastycznych do wykorzystania w warunkach domowych. Następnie zaprezentowano i omówiono pokaz pierwszej pomocy.

 

   
   

RODO  

   

SDG Facebook Slider  

   

Egzamin  

   

Debata oświatowa  

   
   
   

Dyrekcja MSCKZIU

zwraca się z prośbą o zalogowanie się na klasową pocztę elektroniczną 
w celu odebrania od wychowawców ważnych informacji dotyczących
organizacji pracy kierunków od poniedziałku 19.10.2020

W sprawach pilnych kontakt telefoniczny lub e-mailowy. 
Prosimy o systematyczne śledzenie informacji na stronie szkoły

© MSCKZiU SANOK