TEiM TE TF AON TM TZ HS
PS ODZ TUK OM OS  WDPS  OOS

image002W ubiegłym tygodniu słuchacze naszej szkoły wzięli udział w akcji „Szkoła do hymnu”. Słuchacze i nauczyciele, wspólnie w piątek o symbolicznej godzinie 11.11 odśpiewali cztery zwrotki hymnu narodowego. Po uroczystym odśpiewaniu hymnu, przedstawiciele pierwszych klas wzięli udział w ślubowaniu. Na zakończenie spotkania z rąk Pani Dyrektor wyznaczone kierunki dzienne i zaoczne otrzymały Indeksy.

 

   
   

RODO  

   

SDG Facebook Slider  

   

Egzamin  

   

Debata oświatowa  

   
   
   

Dyrekcja MSCKZIU

zwraca się z prośbą o zalogowanie się na klasową pocztę elektroniczną 
w celu odebrania od wychowawców ważnych informacji dotyczących
organizacji pracy kierunków od poniedziałku 19.10.2020

W sprawach pilnych kontakt telefoniczny lub e-mailowy. 
Prosimy o systematyczne śledzenie informacji na stronie szkoły

© MSCKZiU SANOK