TEiM TE TF AON TM TZ HS
PS ODZ TUK OM OS  WDPS  OOS

image002W ubiegłym tygodniu słuchacze naszej szkoły wzięli udział w akcji „Szkoła do hymnu”. Słuchacze i nauczyciele, wspólnie w piątek o symbolicznej godzinie 11.11 odśpiewali cztery zwrotki hymnu narodowego. Po uroczystym odśpiewaniu hymnu, przedstawiciele pierwszych klas wzięli udział w ślubowaniu. Na zakończenie spotkania z rąk Pani Dyrektor wyznaczone kierunki dzienne i zaoczne otrzymały Indeksy.

 

   
   

RODO  

   

SDG Facebook Slider  

   

Egzamin  

   

Debata oświatowa  

   
   
   

 Materiały do zajęć dostępne na stronie w menu  NAUCZANIE 

należy wybrać  właściwy kierunek. 

Hasła do materiałów uczniowie powinni otrzymać 

od  WYCHOWAWCÓW.      

 UWAGA!

    W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej

od dnia 12.03.2020r do odwołania 

wszystkie zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w szkole oraz 

placówkach szkolenia praktycznego zostają odwołane.

W sprawach pilnych kontakt telefoniczny lub e-mailowy.

Prosimy o systematyczne śledzenie informacji na stronie szkoły

© MSCKZiU SANOK