image001

W dniu 6 grudnia w Państwowej Szkole Muzycznej odbyło się spotkanie podsumowujące rok 100-lecia TPD. Oprawę artystyczną przygotowały i zaprezentowały: Chór Medycznej Szkoły Policealnej im. Anny Jenke pod opieką Pani Grażyny Płodzień, Mażoretki BABY VIVID (pod opieką Pani Pauliny Baran) działające przy OSP w Jaćmierzu oraz zespół muzyczny z I LO Sanok i Szkoły Muzycznej. Podsumowanie zadań zrealizowanych z okazji 100-lecia TPD zaprezentowała Pani Dyrektor Halina Połojko. W trakcie uroczystości usłyszeliśmy także nagrodzone wiersze z konkursu twórczości poetyckiej „Świat w oczach dziecka”. Zgromadzeni mogli podziwiać wystawę prac z konkursu plastycznego „Kolorowy Sanok”. Odbyło się również wręczenie odznaczeń organizacyjnych i wyróżnień z okazji 100-lat TPD. Na zakończenie uroczystości przedstawiono prezentację multimedialną na temat Profilaktyki fonoholizmu.

Lista osób nagrodzonych.

Lista osób nagrodzonych przez Zarząd Oddziału Powiatowego i Okręgowego w Krośnie, odznaką „Przyjaciel Dziecka” za pracę społeczną dla dobra dzieci : Pani Renata Grześków, Pani Sabina Posadzka, Pani Magdalena Sabat, Pani Bożena Osenkowska-Rajchel, Pani Agata Marcinkowska, Pani Katarzyna Żytka, Pani Ewa Mazepa, Pani Aleksandra Czech, Pani Katarzyna Rudy, Pani Paulina Baran, Pani Anna Krzewińska, Pani Teresa Kudroń, Pan Andrzej Szymański, Pan Paweł Deptuch, Pan Maciej Kondyjowski.

Lista osób nagrodzonych przez Zarząd Główny TPD w Warszawie Srebrną Odznakę „Zasłużony Działacz TPD” za wkład pracy społecznej w dziedzinie wychowania i opieki nad dzieckiem otrzymali: Pan  Stanisław Chęć, Pan Stanisław Fundakowski, Pan Grzegorz Oleniacz, Pan Tomasz Tarnawczyk, Pan Mirosław Kaźmierczak, Pani Lucyna Wota, Pani Beata Fedyń, Pani Elżbieta Gałązka, Pani Mariola Hydzik, Pan Ryszard Gosztyła, Pani Bogumila Krzywdzik-Bryła, Pani Marzanna Gołda, Pani Ewelina Dyrkacz-Kulikowska, Pani Beata Michalczak-Korzeniowska.

Lista osób nagrodzonych przez Zarząd Główny TPD w Warszawie Złotą Odznaką „Zasłużony Działacz TPD” za wkład pracy społecznej w dziedzinie wychowania i opieki nad dzieckiem otrzymali: Pani Antoninia Badecka, Pani Ludmiła Guzik, Pani Halina Sudoł, Pani Danuta Prajzler-Mocur, Pani Wiesława Szałajko, Pan Grzegorz Litwin, Pani Joanna Strzelecka, Pani Krystyna Buczkowicz, Pan Bolesław Szybist, Pan Jerzy Ginalski.

Za szczególne zasługi dla rozwoju opieki zdrowotnej, upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży Zarząd Główny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Warszawie nadał „Medale im. dr Henryka Jordana” następującym osobom: Pani Małgorzacie Śliwiak, Pani Jadwidze Warchoł, Panu Dariuszowi Jabłońskiemu, Pani Barbarze Zdybek.

Za wybitne zasługi w pracy społecznej w dziedzinie wychowania i opieki nad dzieckiem, Zarząd Główny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w nadał „Medale Okolicznościowe 100-lecia TPD” następującym osobom: Pani Zofii Cypcarz, Pani Marii Bułdys, Pani Katarzynie Pawlus, Pani Zofii Kaźmierczak, Pani Elżbiecie Ziajka, Pani Stanisławie Skwarcan, Panu Józefowi Litwinowi, Pani Alicji Penar, Pani Barbarze Kosz.

Za wybitne zasługi w pracy społecznej w obszarze wychowania i opieki nad dzieckiem, Zarząd Główny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Warszawie nadał „Odznaki Okolicznościowe 100-lecia TPD-Przyjaciel Dziecka” następującym osobom: Pani Janinie Leosz, Pani Janinie Lewandowskiej, Pani Lidii Bętkowskiej, Panu Robertowi Dutkowi, Pani Leontynie Krowiak, Pani Danucie Szałankiewicz, Panu Ludwikowi Sobolowi, Pani Dorocie Grzyb, Pani Magdalenie Biłas, Pani Marioli Milewskiej, Pani Irenie Penar, Pani Halinie Połojko, Panu Bogdanowi Strusiowi.

Za systematyczne wspieranie inicjatyw społecznych w dziedzinie wychowania i opieki nad dzieckiem -Zarząd Główny Towarzystwa Przyjaciół  Dzieci  w  Warszawie nadał „Medale Okolicznościowe 100-lecia TPD” następującym samorządom i instytucjom, są to: Gmina Miasta Sanoka, Gmina Sanok, Ochotnicza Straż  Pożarna w Jaćmierzu, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA w Warszawie O/Sanok, Komenda Powiatowa Policji w Sanoku, Caritas Archidiecezji Przemyskiej, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sanoku, Kuratorium Oświaty Oddział Krosno, Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie, Departament Edukacji, Nauki i Sportu UM w Rzeszowie.

Zarządu Oddziału Okręgowego TPD w Krośnie wyróżnił dyplomem i okolicznościową książką o TPD  następujące osoby: Pani Irena Słota, Pani Aleksandra Ciupa, Pani Cecylia Łasowska, Pani Joanna Starakiewicz, Pan Jerzy Wojtowicz, Pan Henryk  Kozak.

Za systematyczne wspieranie inicjatyw społecznych podejmowanych przez TPD w dziedzinie wychowania i opieki nad dzieckiem, Zarząd Oddziału Okręgowego TPD w Krośnie wyróżnił  dyplomem  i okolicznościową książką następujące firmy:  Spółdzielnię Mleczarską „MLEKOVITA” oddział Sanok, Podkarpacki Bank Spółdzielczy Oddział Sanok, Powszechną Spółdzielnię Spożywców w Sanoku, Wojewódzką Stację Sanitarno Epidemiologiczną w Rzeszowie.

 

   
   

RODO  

   

SDG Facebook Slider  

   

Egzamin  

   

Debata oświatowa  

   
   
   

KLAUZULA INFORMACYJNA
do przetwarzania danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informuję Pana/Panią, że:

Administratorem Danych jest:

Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sanoku

38-500 Sanok
ul. Konarskiego 3
tel. 134631242

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych oraz udostępnia jego dane kontaktowe:

 tel. 134631242 wew. 24
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dane będą przetwarzane w celu:

Procesu dydaktyczno - wychowawczego

Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest:

udzielona zgoda na przetwarzanie danych realizacja obowiązku prawnego wynikającego z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.

Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 i 1000)

Informacja o przekazywaniu danych do innych podmiotów:

Dane nie będą przekazywane innym podmiotom niewymienionym 
w przepisach prawa.

Okres przechowywania danych:

Dane będą przechowywane do końca procesu kształcenia

Ma Pani/Pan prawo do:

- prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (*jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

- prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

Podane dane są:

wymogiem ustawy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

© MSCKZiU SANOK