TEiM TE TF AON TM TZ HS
PS ODZ TUK OM OS  WDPS  OOS

E P K wZ SESJA ZIMOWA 2020 kierunki dzienne

Część Pisemna: 10. 01. 2020 g. 14.00 do 15.00 Kier: III ERd, TM, TF -sala G,

Część Praktyczna:

Kierunek: TZ-kwalifikacja-MS.09  *09.01.20 budynek MSP ul. Konarskiego 3

sala 4 g 13.00 do16.00

Kierunek: III ERd-kwalifikacja-MS.19. i Z.21. *25-26.01.20 budynek MSP ul.Konarskiego3 

sala M g 8.00-10.00, g 12.00-14.00, g 16.00-18.00

Zdający zgłaszają się do OE przy ul. Konarskiego 3 na godz. Przed egzaminem wg. Harmonogramów umieszczonych na szkolnej tablicy ogłoszeń.

   
   

RODO  

   

SDG Facebook Slider  

   

Egzamin  

   

Debata oświatowa  

   
   
   

 Materiały do zajęć dostępne na stronie w menu  NAUCZANIE 

należy wybrać  właściwy kierunek. 

Hasła do materiałów uczniowie powinni otrzymać 

od  WYCHOWAWCÓW.      

 UWAGA!

    W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej

od dnia 12.03.2020r do odwołania 

wszystkie zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w szkole oraz 

placówkach szkolenia praktycznego zostają odwołane.

W sprawach pilnych kontakt telefoniczny lub e-mailowy.

Prosimy o systematyczne śledzenie informacji na stronie szkoły

© MSCKZiU SANOK