TEiM TE TF AON TM TZ HS
PS ODZ TUK OM OS  WDPS  OOS

TEMAT KONKURSU: Kolorowy Sanok-Mój Wybór

    REGULAMIN KONKURSU - NAGRODA INTERNAUTÓW

Zarząd Oddziału Powiatowego TPD i MSP w Sanoku zapraszają wszystkich chętnych do internetowego głosowania na„Kolorowy Sanok-Mój Wybór”

Cel Głosowania:

v  Wyłonienie najpiękniejszych prac plastycznych do tzw. nagrody internautów.

v  Rozbudzanie uczuć patriotycznych i zainteresowań miejscem swojego zamieszkania.

v  Upowszechnianie kultury plastycznej, popularyzacja, jej osiągnięć

v  Wymiana doświadczeń.

Zasady :

- Prace plastyczne zakwalifikowane przez Jury XVIII Edycji „Kolorowy Sanok” zestawione według kategorii wiekowych w - VII odrębnych folderach.

- W każdej z VII kategorii dokonaj jednego wyboru- odznacz kliknięciem.

-Liczba oddanych głosów decyduje o wyborze –Nagrody Internautów w każdej

z VII kategorii.

    Postanowienia końcowe:

v  Termin głosowania-do 14.06.2020r.

v  Wyniki głosowania zatwierdzi specjalna Komisja Konkursowa odrębnym Protokołem z XIX Edycji Kolorowy Sanok-Mój Wybór

Organizatorzy:

v  Zarząd Oddziału Powiatowego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Sanoku

v  Medyczna Szkoła Policealna im. Anny Jenke w Sanoku

 Dziękujemy za udział w głosowaniu.

  Oddaj głos w poszczególnych kategoriach:

Kat. I - przedszkola + kl. "0"

Kat II - klasy I-III szkoły podstawowe

Kat III - klasy IV-VI szkoły podstawowe

Kat IV - klasy VII - VIII i gimnazja

Kat V - szkoły licealne i polecealne

Kat VI - Szkoły Specjalne + WTZ

Kat VII - Nauczyciele i pracownicy oświaty

 

   
   

RODO  

   

SDG Facebook Slider  

   

Egzamin  

   

Debata oświatowa  

   
   
   

 Materiały do zajęć dostępne na stronie w menu  NAUCZANIE 

należy wybrać  właściwy kierunek. 

Hasła do materiałów uczniowie powinni otrzymać 

od  WYCHOWAWCÓW.      

 UWAGA!

    W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej

od dnia 12.03.2020r do odwołania 

wszystkie zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w szkole oraz 

placówkach szkolenia praktycznego zostają odwołane.

W sprawach pilnych kontakt telefoniczny lub e-mailowy.

Prosimy o systematyczne śledzenie informacji na stronie szkoły

© MSCKZiU SANOK